Home Tikėjimas Misija Afrikos vaikams

Misija Afrikos vaikams

944
0

Šiais metais birželio mėnesį buvome nuvykę į Afriką. Iš Airijos ir Lietuvos vežėme labdaros Kenijos kaimo vaikams. Didesnė dalis jų – našlaičiai, bet taip pat ir kiti dėmesio ir artimųjų stokojantys vaikai susirinkdavo kiekvieną savaitgalį į netoli nuo Oyugis esantį kaimelio vienkiemį, kur gyvena ir našlaičiams patarnauja vietinė krikščionių šeima.

Ten renkasi apie 80 vaikučių, kurie stokoja visko – tėvų, maisto, aprangos, pastogės ir visokios kitos pagalbos apie kurią mes nei Airijoje, nei Lietuvoje net nepagalvojame.

Nuostabu buvo tai, kad tie nuo 3 iki 12 metų amžiaus vaikai, kurie negauna pakankamai maisto ir kitų būtiniausių dalykų, ne mažiau ištroškę pažinti Dievą ir Jo siųstą Mesiją – Jėzų. Jų akys iš širdys atviros ir nuoširdiai priima tiesos ir meilės žodžius. Jie tiesiog „sugeria“ ir priima tai, kas ateina iš Dievo. Čia derėtų prisiminti Jėzaus žodžius: „Leiskite mažutėliams ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“ (Mat 19, 14).

Prieš tai, kai skridome iš Lietuvos į Afriką, mes paprašėme, kad pažįstami ir draugai surinktų labdaros vaikams – drabužėlių ir žaislų. Buvome nustebinti, kaip lietuviai – pažįstami, draugai ir kiti geros valios žmonės rinko ir siuntė autobusais visokeriopą labdarą Afrikos vaikučiams. Nuoširdžiai dėkojame visiems. Taip pat tikiu, kad duodami mes nenuskurstame, bet priešingai – praturtėjame. Juk kai darome tai iš širdies – su tikėjimu ir meile, sėdami į gerą „dirvą“ – mes matysime ir užaugantį vaisių; jei ne čia – žemėje, tai danguje tikrai. Juk savo turto ten nenusineši.., bet tai, ką dovanojai ir davei iš meilės – užaugs.

Vėl noriu prisiminti Jėzaus žodžius: „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“. Tuomet teisieji klaus: „Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?“ Ir atsakys jiems karalius: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mat 25, 31-40).

Mes atidžiai peržiūrėję surinktą turtą, kai kurių rūbelių ir žaislų  nusprendėme nevežti… Tačiau, kai nuvykome ir pamatėme, kaip apsirengę vaikučiai, supratome, kad padarėme klaidą – ten būtų tikę viskas ir dar daugiau… Vaikai vaikščiojo su skylėtomis, spalvą praradusiomis maikutėmis, suplyšusiomis kelnėmis ir mažai kas turėjo normalesnę avalynę. Kai pradėjome dalinti žaisliukus, kuriuos lietuvių vaikučiai aukojo Afrikos vaikams, supratome, kad jų visiems neužteks… Tačiau nepastebėjome, kad kas parodytų savo nepasitenkinimą.

Kad išmaitintume tokį vaikų pulką, mes neturime pakankamai lėšų, tačiau džiaugiamės galėdami nors kažkiek prisidėti. Kiekvienas euras ten gali žymiai daugiau nei pas mus. Pavyzdžiui, dienos uždarbis Kenijoje siekia nuo 50 centų iki 1 euro. Ir vis dėlto – taip norėtųsi, kad vaikai šalia košės galėtų gauti po bananą –deja, padalinome kiekvienam po pusę…

Dėkojame visiems, palaikiusiems mus maldomis ir aukomis šioje misijinėje kelionėje. Kas norėtų ir galėtų paremti mūsų kitą misijinę kelionę, prašome susisiekti su mumis. Jei gyvenate Dubline ar netoliese, kviečiame į susirinkimą rugsėjo 29 d. nuo 12:00 val. Wynns Hotel salėje.

Adresas: 35-39 Abbey Street Lower,

Dublin 1

D01 C9F8.

Jūs taip pat galite siųsti savo aukas per internetinį misijos puslapį: www.streamoflife.ie arba į misijos sąskaitą:

Stream of life

IBAN: IE72AIBK93110155531010

BIC: AIBKIE2D

arba per paypal  streamoflifeie@gmail.com

Būtume dėkingi, jeigu ateidami į susitikimą – Wynns Hotel salėje rugsėjo 29 d. – atneštumėte vaikiškų drabužėlių ir žaislų. Visų labai lauksime.

Gintautas Tautkus