Home Tikėjimas Pascha, Prisikėlimas ar Velykos?

Pascha, Prisikėlimas ar Velykos?

1801
0
[:lt]Two miles outside Downpatrick, this church was built in 1932, to commemorate Saint Patrick's first church in Ireland. Close by, on the crest of Slieve Patrick is a huge statue of the saint. Bronze panels illustrate scenes from the life of Ireland's patron saint.[:]

Man kaip krikščioniui trys patys reikšmingiausi įvykiai tai trys šventės, kurios tradiciškai vadinamos: Kalėdos, Velykos ir Sekminės. Tai Jėzaus gimimas kaip Žmogaus Sūnaus, tai Jo prisikėlimas iš numirusių, kaip Dievo Sūnaus, tai Jo išaukštinimas ir Šventosios Dvasios nužengimas ant Jo mokinių – Bažnyčios. Visos šios šventės yra labai svarbiai susijusios su kiekvieno žmogaus gyvenimu ir labai verta ne tik švęsti, bet ir suprasti, ką tai reiškia mums šiandien.

Pascha ir Prisikėlimas daug labiau tinkami pavadinimai negu Velykos.

 

 

Pascha tai diena, kai Dievas išvedė savo tautą iš Egipto vergovės. Tai diena, kai avinėlio krauju buvo pateptos durys tų, kurie tikėjo Dievu. Taip tikintieji buvo apsaugoti nuo mirties, kuri praėjo per visą Egiptą ir kiekvienuose namuose, kur nebuvo avinėlio kraujo ženklo, mirė pirmagimiai – tiek žmonių, tiek gyvulių. Pascha tai diena, kai Dievas galinga ranka išvedė savo tautą į laisvę su ženklais ir stebuklais. Vienas iš galingiausių stebuklų, tai perskirta Raudonoji jūra, kurios dugnu praėjo apie trys milijonai izraelitų, o Faraono armija, kuri mėgino juos vytis – paskendo.

Įsivaizduok didybę stebuklų, kurią Viešpats parodė, išvesdamas Savo tautą į laisvę. Ar yra kur toks dievas, kuris būtų padaręs ką panašaus?!

Jėzaus Kristaus auka ant Golgotos kryžiaus atitinka avinėlio kraujo ženklą ant durų, kai buvo apsaugota Dievo tauta. Jėzaus auka ant kryžiaus – tai Dievo Avinėlio auka, kuri vieną kartą visiems laikams atlikta už mūsų išgelbėjimą.

Išėjimas iš Egipto pagrinde liečia Izraelį ir tuos egiptiečius, kurie patikėjo Dievu ir patepė savo durų staktas. Jėzaus Kristaus auka atvėrė kelią į tikrąją laisvę ir Izraeliui ir visam pasauliui – kiekvienam, kuris tiki Kristaus išperkamąja auka.

 

Jėzaus prisikėlimas mus nukelia į pačią nuostabiausią šventę – tai kelias į išgelbėjimo pilnatvę, tai tikras kelias į tikrąją laisvę, tai atviros durys į amžinąjį gyvenimą Kristuje, tai kelias pas Tėvą į Dangų. „Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje! O jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonys (sėkla) bei paveldėtojai pagal pažadą“ (Gal 3, 26-29).

Velykos tai pagoniška šventė su pagoniška simbolika, pagoniškais vardais ir pagoniškomis tradicijomis. Tai panašu į Egiptiečių puolimą ant Izraelio ir galiausiai visos Egipto galybės pabaigą Raudonojoje jūroje. Deja, tai piešinėlis pabaigos, kurį Biblija vadina Armagedono mūšiu. Tiesa, po šio mūšio bus tūkstanties metų taika visoje žemėje, į kurią per Kristų esame pakviesti švęsti visi.

Kai buvau mažas, mėgau žaidimus. Buvo įdomu ridenti gražiai išmargintus kiaušinius. Tiesa, valgymui jie netinkami – nemėgstu, kai dažai pasilieka ant nulupto kiaušinio. Kai užaugau ir įtikėjau į Jėzų, nebenoriu žaisti, kad niekas nebeužtemdytų mano Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo šlovės.

Esu girdėjęs įvairių nuomonių dėl švenčių ir šventimų – ir iš kairės, ir iš dešinės. Norėčiau prisiminti Rašto vietą, kuri turėtų mus nukreipti nuo visų šitų vėjelių į esmę: „Niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai tėra būsimų dalykų šešėlis, o tikrenybė yra Kristus. Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesilaikydamas vienybės su Galva…“ (Kol 2, 16-19). Šventės tik šešėlis To, kuris jį meta, tai atspindys Kristaus Jėzaus – mūsų Gelbėtojo ir Viešpaties. Kai mes švenčiame šias šventes, turėtume pamatyti Jį. Jis yra Galva, Jis yra Viešpats, į Jį mums reikia gręžtis, Jame vienytis.

„Ir kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“ (Rom 10, 13).

Pastorius Gintautas

 

Maloniai kviečiame į

Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

 www.streamoflife.ie