Home Tikėjimas Pažiūrėk kaip paukštis skrenda

Pažiūrėk kaip paukštis skrenda

815
0

“Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė. Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių…” (Rom 1, 19-20).

Ne kartą esu kalbėjęs su netikinčiais žmonėmis, dalindamasis Gerąja Naujiena – amžinojo gyvenimo viltimi, per tikėjimą į Jėzų Kristų. Tai dovana kiekvienam žmogui – nuodėmių atleidimas, išgydymas, šio žemiško gyvenimo atstatymas, o svarbiausia – amžinasis gyvenimas po mirties. Ir kaip dažnai esu girdėjęs įvairiausių žmogiško netikėjimo pasisakymų. „O ar tu matei Dievą? O kas Jį sukūrė? Dievo nėra“. Ir tokių, ir panašių argumentavimų esu girdėjęs ne vieną.

Rašto vieta (Rom 1, 19-20) mums skelbia, kad tokie ir panašūs „figos lapai“ nieko nepaslėps. Tai kad Dievas yra, aiškiai suvokiama iš Jo kūrinijos.

Kokia didelė ir graži žemė.

Viskas joje taip gražiai dera ir taip harmonizuota su žmogaus gyvenimu, jog neįmanoma nepastebėti ir nesuprasti, kad tai nuostabi Kūrėjo ranka mums paruošė nepakartojamą gyvenimą nepakartojamoje žemėje. Tik pažvelk aplink, apsidairyk ir apsvarstyk savo širdyje.

Pažiūrėk į savo rankas ir pirštus – kokie jie lankstūs. Ar galėtum įsivaizduoti ką nors patogesnio už savo pirštus? Ar daug reikia jiems nurodinėti, ką nori atlikti? Jie tiesiog patys imasi daryti viską, ką tik nusprendi. Ar kada nors bandei pažvelgti vidun po jų oda… į kaulus, raumenis, sausgysles, kraujagysles, sąnarius? Pažvelkim dar giliau… ten ląstelės, kurios su savo nuostabia struktūra – iš jų visas tavo kūnas sujungtas ypatingais ir originaliais ryšiais. O dar giliau pažvelgus, galima rasti įvestą informaciją – tavo asmeninį DNR – genetinį kodą. Tokia sudėtinga ir nuostabi tavo DNR užduotis.

Na, gerai, mes turime akis, kuriomis galime matyti, kaip viskas atrodo šiame pasaulyje. Išeikime pro duris į lauką. Koks nuostabus oras, kurį įkvėpi į savo plaučius… Turbūt prie tavo namų taip pat pasodintos gėlės. Pasilenk ir pažvelk, kaip kiekviena iš jų atrodo. Gal būt jau pajutai jų kvapą… Ir kaip gerai, kad turime nosį, kuri atskiria daugelį skirtingų kvapų.

Kiek kartų bepjautumei žolę, o ji vis želia ir želia – iš kur tokia jėga..?

Dar neišėjome iš savo kiemo…

O paukščiai, medžiai ir laukai,

O upės, jūros ir kalnai…

Iš kur gi visa tai?

Ir kur gi aš anksčiau žiūrėjau…

Tikriausiai tu jau tai matei.

Kai naktį pakeliu akis į dangų,

Vilioja žvaigždės iš toli.

Nors jų gausybė beldžiasi į protą,

Pasiekti jų tu negali.

Kažkas daugiau turėtų būti.

Kažkas daugiau tikrai yra.

Bet man ir tau turėtų būti aišku,

Kad esam mes daugiau negu plaukai ar ši oda.

Tenai giliau širdis vis plaka.

Tenai giliau yra tėkmė.

Tėkmė tos amžinybės šauksmo,

Kuri vis skamba lyg giesmė.

Mano namai – tenai kur Dievas,

Kur Kristus veda – aš einu.

O šiam pasaulyje nuo seno

Jisai mums sako – Aš Esu.

Pažiūrėk kaip paukštis skrenda

(m. ir ž. Gintauto Tautkaus)

Pažiūrėk kaip paukštis skrenda

Kaip jis pakelia sparnus

Kaip jis kyla į padanges

Koksai mėlynas dangus

Pažiūrėk kaip žydi gėlės

Koksai gležnas ir švelnus

Skleidžiasi našlaitės žiedas

Nežinodamas kas bus

Gal atgims tau širdy sužinoti iš kur

Visa tai kas aplink tave supa

Koks Kūrėjas gražus, koks Jo kraujas brangus

Viso šito gyvenimo kaina

Pažiūrėk kaip saulė kyla

Nepavargdama kasdien

Kaip mėnulis ir kaip žvaigždės

Žiba naktį tau išvien

Pažiūrėk į smėlio pilį

Kai pajūryje vaikai

Stato, mokosi iš naujo

Tu gal būt jau pamiršai

Gal atgims tau širdy sužinoti iš kur

Visa tai kas aplink tave supa

Koks Kūrėjas gražus, koks Jo kraujas brangus

Viso šito gyvenimo kaina

 Pažiūrėk kaip upė teka

 Kokie gražus jos krantai

 Kaip vėsina, kaip gaivina

 Karštą vasarą jinai

Pažiūrėk kaip vėjas pučia

Kaip jis pakelia lapus

Po lietaus ir po griaustinio

Koksai oras nuostabus

Gal atgims tau širdy sužinoti iš kur

Visa tai kas aplink tave supa

Koks Kūrėjas gražus, koks Jo kraujas brangus

Viso šito gyvenimo kaina

Maloniai kviečiame į Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

 www.streamoflife.ie

 

Gintautas Tautkus