Home Tikėjimas Lašelis meilės ir šviesos

Lašelis meilės ir šviesos

565
0

Šią vasarą nusprendėme nuvykti į Ukrainą. Ypač daug skausmo ir netekčių rytinėje šalies dalyje. Donecko ir Luhansko srityse vis dar tęsiasi kariniai veiksmai ir konfliktai. Prieš keletą metų buvome Poltavos mieste. Nors tai toliau nuo karinės zonos, gal už kokių 200 kilomentrų, tačiau net ir ten ligoninės pripildytos sužeistaisiais. Jauni ir nepatyrę žmonės apgydomi ir vėl siunčiami į karą…(mirčiai). Dalinomės su jais Gerąja Naujiena ir stebėjome, kaip jų veidai pašviesėjo ir akyse sužibo viltis. Šita viltis – tai Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per tikėjimą į Jėzų Kristų.

Šiais metais nuvykome į vakarinę šalies zoną – Užkarpatę.

Nors vakarinėje Ukrainos dalyje karo nėra, tačiau ir čia girdisi jo atgarsiai ir jaučiasi žmonių pergyvenimai ir skausmas. Vienoje šeimoje, su kuria čia susipažinome, penki vaikai neteko motinos, dėl įvykių Luhanske… Kai esi arčiau, gali būti tuo lašeliu paguodos ir palaikymo netektyje.

Apsilankėme vienuose prieglaudos namuose, kuriuose gyvena seneliai, našlaičiai ir neįgalūs ąsmenys. Buvo gera matyti jų džiaugsmą, kad kažkas juos aplanko ir palaiko. Dalinomės su jais  giesmėmis, liudijimu ir Gerąja Naujiena. „Evangelija yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki…“’ (Rom 1, 16). Ne vienas žmogus buvo paliestas ir paguostas Šventosios Dvasios. Tai buvo galima matyti ir iš ašarų akyse, ir iš padėkos žvilgsnių.  Kiek daug ištroškusių žmonių, ieškančių meilės ir šviesos. Kiek daug vienišų, našlaičių, sužeistų… Mes galime būti tais, kurie įnešame į jų gyvenimus lašelį šviesos ir meilės. Tikime, kad ir mūsų apsilankymas tuose Užkarpatės prieglaudos namuose tuo tapo.

Pakalbėjus su viena iš prižiūrėtojų sužinojome, kad jie stokoja patiesalų lovose apsaugai nuo „drėgmės“. Ieškosime kur jų galima gauti. Mes neturime galimybių išpildyti visus šių namų ar žmonių poreikius, tačiau džiaugiamės galėdami kažkuo pagelbėti ir būti naudingi.

Kai Jėzus vaikščiojo Izraelio žemėje, Jis skelbė karalystės Evangeliją ir gydė ligonius. Taip pat Jis maitino žmones ir suteikdavo pagalbą vargšams. Dažniausiai žmonių poreikiai buvo antgamtiškai neįvykdomi, tačiau mokiniai taip pat turėjo aukas, kuriomis naudojosi, kad patenkitų stokojančių poreikius. Jėzus tarė: „Jūs duokite jiems valgyti“. Mokiniai tada klausia: „Ar mums eiti ir nupirkti duonos už du šimtus denarų ir duoti jiems valgyti“ (Mk 6, 37)?

Šių metų sausio mėnesį mes buvome Pakistane, liepos mėnesį – Ukrainoje, rugpjūčio mėnesį planuojame būti Lietuvoje. Skirtingos tautos, skirtingos situacijos ir aplinkybės, tačiau visur reikalinga Geroji Naujiena, visur reikalinga Dievo malonė ir ištiesta pagalbos ranka.

Misija „stream-of-life” (streamoflife.ie) – gyvenimo tėkmė, srovė, upelis, srautas –viskas telpa viename angliškame žodyje „stream“. Tai misija, kurios tikslas nešti Evangeliją – Dievo jėgą, keičiančią žmonių gyvenimus; taip pat suteikti konkrečią pagalbą stokojantiems. Geriausiai tai gali nuspalvinti Jėzaus žodžiai, kurie užrašyti Evangelijoje pagal Matą.

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“. Tuomet teisieji klaus: „Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?“ Ir atsakys jiems karalius: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mat 25, 31-40).

Tu galėtumei tapti šios misijos dalimi – lašelis meilės ir šviesos – prisidėdamas savo maldomis ir aukomis. Taip pat (jei esi ne per  toli nuo Dublino) galima atnešti labdarai rūbų ar daiktų – tinka viskas kuo galėtumei pasidalinti su savo artimu. Daugiau informacijos galima atrasti apsilankius internetiniame puslapyje streamoflife.ie

“Ir kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išgelbėtas“ (Rom 10, 13).

Pastorius

Gintautas Tautkus

 

Maloniai kviečiame į

Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

 www.streamoflife.ie