Home Tikėjimas
413
0

Susitikimas su Gabriele

Prisimenu, klausiau Gabrielės: kodėl nerašai muzikos angliškai?

Atsakymo laukti ilgai nereikėjo. “Tikiu kad tai yra mano tarnavimas Lietuvai. Noriu kad lietuviškas šlovinimas būtų išvystytas, kad ir kiti muzikantai taip pat vertintų lietuvių kalbą”.

Tai palietė mane. Ilgai nepamiršau šio pokalbio. Žvelgdama į jos specialybę, galvojau, kad jos anglų kalba tobulesnė negu pačių anglų, kuriems nereikėjo baigti mokslų. Gal būt jos kalba geresnė negu mano, nors ir gyvenau didesnę savo gyvenimo dalį Airijoje. Mąsčau ir apie tai, kad jos talentas galėtų būti išgirstas plačiau – pasiektų ir tolimesnes šalis, jei ji keistų savo muzikos turinį. Kodėl nerašyti muzikos angliškai?

Supratau, kad Gabrielė nerašo muzikos dėl savęs ar dėl savo vardo. Ji rašo muziką, kad paliestų žmonių širdis, ir šiuo metu tos širdys, kurioms reikia girdėti iš jos lūpų žodžius, yra lietuviai. Gabrielė tiki, kad gimė Lietuvos žemėje dėl šito tikslo, ir jos visos pastangos tai atspindi. Jos kūrybos prasmė yra nukreipti žmogaus žvilgsnį į Tą, kuris davė jai talentus, kūrybingumą, suteikė gyvenimą ir viltį išlikti stipriai sunkume.

Tai yra brangus nusistatymas šiame laikiname pasaulyje – naudoti tai, ką Dievas duoda Jo šlovei ir ten kur esi. Galbūt Dievas įkvėps Gabrielę kada nors rašyti ir kitoms kalboms, bet tai bus tinkamu laiku ir įkvėpta ne kitų žmonių patarimų, bet teisingu sprendimu.

Galite paskaityti keletą iš jos giesmių tekstų, žinodami kad Gabrielė atvyksta į Airiją dalintis savo muzika spalio 14 ir 21 d. nuo 12:00 val. Labai kviečiami esate prisijungti adresu: 61 Mountjoy street, Dublin 7, Dublin Youth Hostel salėje. Gabrielė pasiruošusi dalintis iš savo gyvenimo patirties su savo muzikiniais kūriniais. Taip pat jūs galėsite gauti jos muzikinius albumus.

Nekantraudama laukiu susitikimo su Gabriele.

Lija Tautkutė

Tu mane sukūrei

Tu mane sukūrei
Iš dulkių padarei
Tu mane sukūrei
Gyvybę įkvėpei
Tu mane sukūrei
Dar negimusį matei
Tu mane sukūrei

Ir išsirinkai

Ir tik Tau šlovė, Tau garbė, Tau didžiausia padėka

Tu mane sukūrei
Žinai koks aš esu
Tu mane sukūrei
Matai kur suklystu
Tu mane sukūrei
Kad šlovinčiau Tave
Tu mane sukūrei
Ir išgelbėjai mane

Ir tik Tau šlovė, Tau garbė, Tau didžiausia padėka

Jo vardas pasiliks, kol saulė švies danguj
Jo vardas pasiliks per amžius, per amžius

Jo vardas pasiliks, kol saulė švies danguj
Jo vardas pasiliks

Jo vardas Viešpats, Nuostabusis, Patarėjas, Galingas Dievas
Amžinasis, mano Tėvas, Ramybės Princas, Kristus Jėzus

M ir Ž: G.Gvazdikaitė, 2016

Tuštybė ir vėjo gaudymas

Viena karta praeina ir kita – ateina,

O žemė lieka per amžius.
Saulė teka, leidžias ir skuba vieton,

Iš kur ji užtekėjo.

Tuštybė ir vėjo gaudymas,

Jei nepažįsti Jėzaus – Gelbėtojo.

Tuštybė ir vėjo gaudymas,

Jei dar neištarei: „Atleiski man, Jėzau“.

Vėjas pučia į pietus ir vėl į šiaurę;

Pučia šen ir ten, sukasi aplinkui.
Visos upės teka jūron, bet ji neprisipildo.

Upės grįžta ten, iš kur ištekėjo.

Bandyk suprasti,

Bandyk suvokti,

Bandyk išaiškint,

Bandyk ištirti.

M ir Ž: G.Gvazdikaitė, 2016

Ateitį su viltimi (Jeremijo 29:11, Jono 14:27)

Nepamiršk Manęs, kai tau sunku

Nepamiršk Manęs, kai tau blogai

Nepamiršk Manęs, kai susitepęs tu

Nes nusidėjai, bet grįžt gali

Aš duodu Savo ramybę,

Aš duodu Savo ramybę,

Aš duodu Savo ramybę,

Ne taip, kaip pasaulis duoda

Aš duodu jums

 Tu pašauk Mane, kai tau sunku

Ir ištiesk rankas, kai tau blogai

Atsitieski ir pažvelk į Mane

Nors nusidėjai, nebėki, bet ateik

Aš duodu Savo ramybę,

Aš duodu Savo ramybę,

Aš duodu Savo ramybę,

Ne taip, kaip pasaulis duoda,

Aš duodu jums

Ateitį su viltimi, ne nelaimes

Ateitį su viltimi, o gerovę

Ateitį su viltimi, esu paruošęs jums, sako Jėzus

M ir Ž.: G. Gvazdikaitė, 2018

 

Maloniai kviečiame į Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

 www.streamoflife.ie

 

Loading