Home Konsultacijos Socialinis būstas

Socialinis būstas

6265
0

Airijos valstybė, kuriai atstovauja vietinės tarybos, yra atsakinga už socialinio būsto nuomos paskirstymą. Idėja gana paprasta: jei patys negalite sau leisti įsigyti ar išsinuomoti namo/buto, po nemažai įdėtų pastangų, visgi jums bus suteikta galimybė nuomoti socialinį būstą.

Richie McRitchie yra Welfare Appeals specialistas, kuris teikia informaciją ir gina imigrantų interesus socialinės paramos, būsto gavimo, užimtumo ir kt. klausimais. Kiekvieną trečiadienį Welfare Appeals rengia seminarus su vertėju iš rusų.

Daugiau informacijos: http://www.welfareappeals.ie/index.php/en/russian-info.

Šiame straipsnyje Richie McRitchie papasakos apie tai, kaip galima išsinuomoti tarybai/savivaldybei priklausantį socialinį namą/būstą.

Apskričių tarybos, socialinis būstas ir laukiančiųjų sąrašas

Kiekviena vietos taryba/savivaldybė yra atsakinga už apskrities/rajono gyventojų būsto poreikius.

Yra keletas bendrų taisyklių, kurias taiko visos tarybos, tačiau yra keletas ir skirtingų, kurias taiko skirtingos apskričių tarybos spręsdamos socialinio būsto nuomos klausimus.

Deja, savivaldybės neturi pakankamai socialinio būsto, kad galėtų visus aprūpinti, todėl laukiančiųjų sąrašas yra ilgas. Tačiau kai galų gale atsidursite sąrašo viršuje, jums bus pasiūlyta socialinio būsto nuoma.

Imigracijos statusas

Norėdami kreiptis dėl socialinio būsto būsto, turite teisėtai gyventi Airijoje. ES piliečiai ir jų šeimos nariai tokį statusą turi pagal Europos susitarimus. Ne ES šalių piliečiai turi turėti ilgalaikę vizą (paprastai 4 antspaudą). Taigi, jei nesate ES pilietis, prieš kreipdamiesi dėl paramos socialiniam būstui gauti, turėtumėte pasitikrinti savo vizos reikalavimus. Studentams ir trumpalaikių vizų turėtojams paprastai neleidžiama kreiptis dėl socialinio būsto gavimo.

Ryšis su apskrities taryba

Laukiančiųjų sąraše galite būti tik vienoje apskrities taryboje. Tačiau jei gyvenate Dubline, galite pasirinkti skirtingus miesto rajonus, kuriuose norėtume gauti socialinį būstą. Pavyzdžiui, jei esate įtrauktas į Dublino miesto tarybos socialinio būsto gavėjų sąrašus, galite prašyti, kad būstą jums suteiktų Fingal, pietiniame Dubline ir t. t. Tačiau reikės įrodyti, kad turite tvirtą ryšį su savivaldybės teritorija, kurioje norite gauti būstą. Jei gyvenate ar dirbate toje vietoje, kur norite išsinuomoti socialinį būstą, šių faktų pakaks, nors yra ir kitų būdų tai įrodyti.

Šeima

Kai kreipsitės dėl socialinio būsto, jūsų paprašys pateikti išsamią informaciją apie visus jūsų šeimos narius.

Ji (šeima) apima visus narius, su kuriais norėtumėte gyventi socialiniame būste. Beje, gavus socialinį būstą, visai nebūtina, kad su jumis ten gyventų tie patys žmonės, kuriuos nurodėte tuo metu, kai kreipėtės dėl būsto. Tačiau žinokite, kad kiekvieno šeimos nario pajamos bus vertinamos, todėl svarbu, kad savo prašyme dėl socialinio būsto gavimo nenurodytumėte tų žmonių, su kuriais vėliau neketinate kartu gyventi.

Pajamų apribojimai

Norint gauti socialinį būstą, būtina, kad visų šeimos narių bendros pajamos neviršytų tam tikrų ribų.

Pavyzdžiui, Dubline maksimalios vieno asmens pajamos neturėtų viršyti 35 000 eurų, o šeimos – 42 000 eurų, Cavan apskrityje gyvenančio vieno asmens pajamos neturėtų viršyti 25 000 eurų, o šeimos – 30 000 eurų.

Daugiau informacijos apie skirtingas pajamų ribas rasite adresu:  https://assets.gov.ie/117877/1d2cad0e-4c47-4a5c-b8ef-38401fc8fc4a.pdf

Atkreipkite dėmesį, kad pajamos apskaičiuojamos atskaičius mokesčius. Apskaičiuoti bendras pajamas ne visada lengva. Be to, jei jūsų pajamos laikinai sumažėjo, kai kurios tarybos/savivaldybės gali į tai neatsižvelgti.

Prioritetinis statusas gaunant socialinį būstą

Jei pavyks įrodyti, kad, pavyzdžiui, dėl pasikeitusių gyvenimo sąlygų, t. y. gavus socialinį būstą, jūsų sveikata žymiai pagerės, jums gali būti suteikta prioritetinė medicininė padėtis ir greita eiga socialinio būsto laukiančiųjų sąraše. Taip pat galite gauti prioritetinį statusą, jei yra ir kitų išskirtinių socialinių priežasčių. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas atskirai, todėl sunku pasakyti, į ką bus atsižvelgta ir kuris variantas bus priimtas. Beje, socialinį būstą galite gauti ir tuo atveju, jei paraiškos padavimo metu gyvenate perpildytame būste.

Savivaldybei priklausančio būsto nuoma

Kai būsite sąrašo viršuje, jums bus pasiūlytas būstas. Savivaldybės būstas paprastai nuomojamas be baldų ir virtuvinės technikos/įrangos. Beje, jei gaunate socialinę pašalpą, jums gali būti suteikta pagalba perkant baldus ir buitinę techniką vietiniame socialinės apsaugos biure pagal poreikių mokėjimo schemą (Needs Payment Scheme).

Nuomos mokestis

Kiekviena taryba/savivaldybė nustato savo nuomos mokestį. Tačiau greičiausiai apie 10-22 proc. savo savaitės pajamų “paaukosite” vietinei tarybai už nuomą. Nuoma imama už kiekvieną asmenį, kuris gyvena su jumis. Tačiau į jūsų socialinį būstą nebus įkeldinami kiti nuomininkai, jeigu jūsų socialinis būstas pilnai užpildytas.

Savivaldybei priklausančio socialinio namo/buto pirkimas

Praėjus kuriam laikui ir kai kuriais atvejais jūs galite nusipirkti tarybai/savivaldybei priklausantį namą/butą. Paprastai tarybos tokiais atvejais taiko dideles nuolaidas, tiesa, priklausomai nuo to, kiek laiko gyvenote socialiniame būste. Tačiau ne visus socialinius namus galima nusipirkti – tai priklauso nuo tarybos sprendimo. Todėl nėra jokios garantijos, kad vėliau galėsite išpirkti socialinį namą ar butą, kurį jums suteikė savivaldybė.

Savanoriškos būsto asociacijos

Be vietinių tarybų/savivaldybių žmonėms, kurie yra socialinio būsto laukiančiųjų sąraše, gyvenamą plotą teikia ir savanoriškos asociacijos. Kiekviena asociacija turi skirtingas taisykles, pavyzdžiui, vienos teikia būstą pažeidžiamoms grupėms priklausantiems asmenims, kitos naudoja skirtingus nuomos apskaičiavimo metodus. Jei tokia asociacija suteikia jums būstą, jūs mokate nuomą ir gaunate tokio paties lygio apsaugą kaip ir privatūs nuomininkai, tačiau tokio turto negalėsite įsigyti iš asociacijos.

Kas nutinka su socialiniu būstu, mirus atsakingam/pagrindiniam nuomininkui? Tokiu atveju kiekviena taryba skirtingai sprendžia tolesnį socialinio būsto likimą. Tačiau visgi dažniausiai tarybos tokiais atvejais, kai miršta pagrindinis nuomininkas, su kuriuo šeimos nariai gyveno tam tikrą laiką, gali gauti teisę toliau gyventi tarybai/savivaldybei priklausančiame būste. Todėl svarbu, kad jūs informuotumėte tarybą apie visus asmenis, kurie gyvena su jumis.

Socialinio būsto praradimas

Jeigu jūs pažeidėte nuomos sąlygas, jus gali iškeldinti iš tarybai priklausančio būsto. Taryba taip pat gali paprašyti jūsų palikti socialinį būstą, jeigu jūs neatitinkate reikalavimų. Tačiau praktika rodo, kad žmonės, gavę socialinį būstą, jame gali gyventi visą likusį gyvenimą.

Jeigu jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, susisiekite su mumis adresu: contact@welfareappeals.ie