Home Konsultacijos Kaip iššifruoti darbo užmokesčio lapą Payslip ir suprasti kokius mokesčius privalome mokėti?

Kaip iššifruoti darbo užmokesčio lapą Payslip ir suprasti kokius mokesčius privalome mokėti?

802
0

Darbuotojų teisės

Minimalus atlyginimas yra nustatytas 12,70 Eur
Darbo sutartyje turi būti surašytos darbuotojo ir darbdavio pareigos bei teisės.
Darbdavys privalo teisingai išskaičiuoti mokesčius iš darbuotojų atlyginimų.
Darbdavys privalo pateikti jums darbo užmokesčio lapą Payslip (algos išmokėjimo lapą).

Jei jūs manote, kad darbdavys nepateikė visos reikiamos informacijos, darbuotojas turi teisę pateikti skundą Darbo ginčų komisijai www.workplacerelations.ie

Kaip iššifruoti darbo užmokesčio lapą Payslip?

Payslip – darbo užmokesčio lapas, kurį darbuotojui pateikia darbdavys.

Dokumente turi būti ši informacija:

1 – Darbdavio pavadinimas ir jo mokesčių mokėtojo kodas.
2 – Bendras dirbtų savaičių skaičius.
3 – Kiek mokesčių buvo išskaičiuota už einamąjį laikotarpį.
4 – Kiek mokesčių išskaičiuota nuo metų pradžios.
5 – Kiek darbo užmokesčio buvo priskaičiuota nuo metų pradžios. Taip pat turi būti nurodytos visos kitos išmokos, pavyzdžiui, sveikatos draudimas.
6 – Kiek buvo priskaičiuota per pastarąjį mėnesį / savaitę.
7 – Kokia suma turėtų būti išmokėta už einamąjį laikotarpį.
8 – Jūsų socialinio draudimo numeris PPSN.

 

PAYE (Pay as you earn) – pajamų mokestis Income TAX?

2024 metais mokesčio tarifas yra 20% nuo grynųjų metinių pajamų, kai jos nesiekia daugiau nei 42 000 Eur vienišam asmeniui, ir 51 000 Eur asmeniui, turinčiam šeimą, bei 40% nuo pajamų perviršio (Cut off point).
Kiekvienas turi teisę į 1875 Eur mokesčių lengvatą (tax credit) ir 1875 Eur papildomą lengvatą samdomiems darbuotojams.
Tai mokestis, kuris imamas nuo priskaičiuotos sumos, ir šiuo atveju apmokestinamos visos pajamos, įskaitant viršvalandžius, priedus ir visas kitas išmokas.

Kodėl gali priskaičiuoti per daug PAYE?

Jei pirmą kartą įsidarbinate Airijoje, jums gali būti taikomas Emergency tax.

Priimdamas į darbą, darbdavys mokesčių inspekcijai nusiunčia darbuotojo PPSN socialinio draudimo numerį, o mokesčių inspekcija, atsakydama į šį pranešimą, darbdaviui ir darbuotojui išsiunčia „Mokesčių pažymą“, kurioje nurodoma maksimali įmokos suma, taikant 20% bazinį tarifą, mokesčių lengvatos ir atskaitymai pagal faktinę situaciją.

Darbuotojai, kurie niekada anksčiau nedirbo Airijoje, savo „MyAccounts“ profilyje turi savarankiškai užregistruoti savo pirmąją darbo vietą. Norint tai padaryti, jiems prireiks darbdavio mokesčių mokėtojo numerio.

Kodėl dar gali priskaičiuoti per daug PAYE?

Jei dirbate keliose vietose, patartina jas perskirstyti tarp darbdavių.

Tai galima padaryti naudojant „MyAccounts“ profilį.

Permokėtas mokestis bus grąžintas kitame darbo užmokesčio lape Payslip.
Bet kuriuo atveju per ateinančius 3 metus galite susigrąžinti permokėtus mokesčius finansinių metų pabaigoje.

Socialinis mokestis PRSI Pay-Related Social Insurance (su darbo užmokesčiu susijęs socialinis draudimas)

Samdomiems darbuotojams taikoma „A“ mokesčių klasė.

Darbuotojas, gaunantis pajamas iki 352Eur per savaitę, nuo šio mokesčio yra atleidžiamas, už jį 8,8% socialinę įmoką sumoka darbdavys.

Jei pajamos viršija 352 Eur per savaitę, iš darbuotojo išskaičiuojamas 4 % PRSI. Uždirbantiems iki 441 euro per savaitę, darbdavys moka 8,8 proc., o gerai apmokamiems darbuotojams – 11,05 proc.

Į PRSI įmokas atsižvelgiama skaičiuojant pensiją ir tai suteikia teisę gauti išmokas netekus darbo, motinystės atostogų išmokas ir pan.

USC Universal Social Charge universalus socialinis mokestis nuo atlyginimo

Pirmas tarifų diapazonas 12 012 Eur – 0,5 %
Antrasis tarifų diapazonas iki 25 760 Eur – 2 %
Trečias diapazonas iki 70044 Eur – 4 %
Ir daugiau nei 8 %

Internetinis mokesčių inspekcijos profilis MyAccount www.ros.ie/myaccount

Norint užregistruoti My Account profilį, jums reikės pateikti šią informaciją:

Socialinio draudimo numeris PPSN;
Gimimo data;
Mobiliojo telefono numeris;
Elektroninio pašto adresas;
Namų adresas;
Taip pat tam, kad užsiregistruotumėte, galite naudoti ir savo profilį vyriausybės paslaugų svetainėje MyGovID.

My Account registracija

Pasirinkite Start Registration (Pradėti registraciją) >

Registruojantis mobiliojo telefono numeriu arba el. paštu, reikės pateikti mažiausia 2 papildomus dokumentus, todėl jūsų gali paprašyti:

 • Airijos vairuotojo pažymėjimo numerio;
 • Informacijos iš naujausio darbo užmokesčio lapelio Payslip;
 • Pajamų mokesčio deklaracijos iš mokesčių inspekcijos Income Tax notice of assessment.

Geriausias būdas užsiregistruoti yra naudojant pašto adresą.
Po registracijos slaptažodis jums bus pristatytas maždaug per 5 darbo dienas.
Po autorizacijos, naudojant pirminį slaptažodį, turėsite pakeisti jį į savo ir galite pradėti naudotis paslauga.
Kai prisijungsite pirmą kartą, taip pat turėsite atnaujinti savo namų adreso duomenis, telefono numerį ir kt.
Užsiregistravę, galite pasitikrinti savo darbuotojo statusą, mokesčių pažymą, užsiregistruoti kaip vykdantis individualią veiklą, suderinti ankstesnių metų mokesčius ir perskirstyti mokesčių lengvatas.

Ką galima padaryti naudojant „My Account“ paslaugą?

– Gauti mokesčių sertifikatą Tax Credit Certificate;
– Perskirstyti mokesčių kreditą;
– Deklaruoti mokesčių lengvatas:

 • Nuomos mokesčio kreditas
 • Nuotolinis darbas
 • Medicininiai atskaitymai

– Deklaruoti papildomas pajamas.

Kas yra mokesčių sertifikatas Tax Credit certificate?

Patvirtinantis dokumentas

 • Tax Credit lengvatos suma.
 • Minimalus mokesčio tarifas yra 20%.
 • Išmokų paskirstymas tarp darbdavių ir šeimos narių.
 • USC atlyginimo mokesčio tarifas.

Tax Credit certificate pažyma išduodama kartą per metus arba pasikeitus asmeninėms aplinkybėms.

Kaip gauti savo pirmąjį Tax Credit certificate?

Norėdami užsisakyti su darbdaviu susietą mokesčių pažymą, turite pasirinkti  Update job or pension details,

toliau pasirinkite Start, atsiras asmens duomenys, kur reikia pasirinkti Add Job, pridėkite darbdavio registracijos numerį ir užpildykite formą.

Atlikus šiuos veiksmus, po kurio laiko, dažniausiai po 1-2 dienų, pasirodys informacija apie mokesčių kreditą, ją gaus ir jūsų darbdavys.

Jei dirbate keliose vietose arba gaunate privačią pensiją, kuri taip pat yra apmokestinama, visas kreditas ir atlyginimo lengvata (сut of point) gali būti paskirstoma tik vienam mokėtojui ir tam, kad jums išskaičiuotų mažiau mokesčių, reikia perskirstyti mokesčių kreditą ir lengvatą.

 Kaip perskirstyti mokesčių kreditą?

Paprasčiausias būdas tai padaryti yra naudojantis myaccount paslauga, ir pasirenkant skyrių Manage your tax.

Čia galite ne tik perskirstyti mokesčių kreditą, lengvatas ir USC atlyginimo mokesčių normą tarp savo darbo vietų, bet ir tarp sutuoktinių.

Naudinga yra perskirstyti kreditą proporcingai gaunamam atlyginimui kiekvienoje darbovietėje ar privačiai pensijai.

Tačiau pasitaiko situacijų, kai paslauga „Manage your tax“ yra nepasiekiama (pavyzdžiui, metų laikotarpyje po skyrybų), tokiu atveju reikia paskambinti į mokesčių inspekciją telefonu (01)7383636 ir nurodyti savo socialinio draudimo numerį PPSN bei paprašyti darbuotojo rankiniu būdu perskirstyti jūsų kreditą.

Labai gaila, bet dažnai skambinant į mokesčių inspekciją laukimas eilėje užtrunka gana ilgai, todėl rekomenduojame rezervuoti tam bent 30 minučių kantrybės.

Jei pradėjote dirbti iki einamųjų metų gruodžio mėnesio, permoka, susijusi su darbo laikotarpiu pagal Emergency TAX mokesčio tarifą, jums bus grąžinta tuomet, kai bus suteiktas mokesčių kreditas, o pakeitus darbą – kitų metų pradžioje.

Kaip deklaruoti mokesčių lengvatas?

Medicininiai atskaitymai.
Tolimas darbas.
Nuomos mokesčio kreditas.
Alimentai vaiko išlaikymui
ir kita.

Medicininiai atskaitymai

Sveikatos draudimo ir gydymo išlaidos. Jei draudimą įsigijote patys, mokesčių atskaitymai nėra vykdomi – viskas jau yra įskaičiuota į jo kainą, bet jei darbdavys sumokėjo už jūsų draudimą, tai reikia užsiregistruoti myAccount ir kitais metais gausite išskaičiavimą.

Iš mokesčių galima nurašyti lankymosi pas gydytojus ir vaistų įsigijimo išlaidas, bet tam reikia turėti receptus. Šias išlaidas taip pat nurodote myAccount paskyroje.

Planinis apsilankymas pas odontologą negali būti nurašytas, tačiau gydymas su nervo šalinimu (root canal treatment), protezavimas, sąkandžio korekcija (kas dažniausiai daroma vaikams) gali būti užskaityti! Tačiau pirmiausia klinika, kurioje gydotės Jūs ar Jūsų vaikas, turi pateikti specialų dokumentą – MED2 formą, kurioje būtų nurodyta išlaidų suma kalendoriniams metams. Šią sumą reikia įvesti į myAccount paskyrą.

Nuotolinis darbas

Išlaidos už komunalines paslaugas ir internetą leidžia sumažinti mokesčių bazę.

Kompensuojama iki 30% išlaidų, patirtų už nuotolinio darbo dienas.

Per metų laikotarpį reikia įkelti komunalinių paslaugų sąskaitas į Receipts tracker.

Būsto nuoma

Jei oficialiai išsinuomojote būstą, turite teisę į mokesčių kreditą.

Kredito suma 2024 metams 750 Eur arba 1500 Eur šeimai.

Nuomos sutartys turi būti įregistruotos Gyvenamųjų patalpų nuomos valdyboje (RTB).

Mokesčių kreditą nuomai neturi teisės gauti tie, kam yra suteiktas gyvenamasis plotas.

Kaip optimizuoti mokesčius?

 1. Neviršykite minimalių pajamų 807 Eur per savaitę;
 2. Veiklą vykdykite pirmoje USC tarifų juostoje;
 3. Kai pajamos neviršija 352 Eur per savaitę, darbuotojas yra atleidžiamas nuo PRSI mokėjimo.

Tokiu atveju jūs ir jūsų darbdavys mokate 18% mokesčių ir gaunate iki 90% savo atlyginimo, įskaitant darbdavio PRSI

Vidutinis rodiklis, kai PAYE tarifas yra 20%, tuomet 30 proc. skiriama mokesčiams, o „į rankas“ išmokama 80%.