Home Portretai Būsimų Lietuvos mokslininkų kūrybiškumas ir noras tyrinėti skatinamas nuo pat mažumės

Būsimų Lietuvos mokslininkų kūrybiškumas ir noras tyrinėti skatinamas nuo pat mažumės

574
0

Pernai Lietuvos ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas pasveikino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentę  Gabiją Imbrasaitę, kuri labai sėkmingai atstovavo Lietuvai Dubline vykusiame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse (European Union Contest for Young Scientists –  EUCYS). Jos projektas už pelėsio pritaikymą maisto saugumui “Bioplastic film with Penicillium roqueforti for pear preservation”, susilaukė didelio ekspertų dėmesio ir  laimėjo  Europos biopramonės konsorciumo prizą! Lietuva ES jaunųjų mokslininkų konkurse dalyvauja nuo 1997 m., tai jau 22-asis mūsų šalies atstovų apdovanojimas. Nacionalinę atranką į šį konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Apie tai, kaip Lietuvoje rengiami jaunieji mokslininkai, paprašėme papasakoti Nacionalinės konkurso koordinatorės, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro metodininkės Viktorijos Kalaimaitės, kuri tuo metu kartu su Gabija viešėjo Airijoje.

Kaip ir daugelyje pasaulio šalių, taip ir Lietuvoje pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama moksliniam STEAM – sisteminiam ir kūrybiškam gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos gebėjimų ugdymui mokyklose. Kalbėdama apie tai Europos komisija akcentuoja, kad Europos ateitis yra mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos įgūdžių ir kompetencijų turinčių kūrybiškų žmonių rankose ir čia švietimas atlieka esminį vaidmenį. Svarbu užtikrinti kūrybišką ir inovatyvų mokslinį ugdymą pasitelkiant tiek formalųjį, tiek neformalųjį švietimą. Tokių gebėjimų ugdymas, inovacijų plėtra ir mokslo populiarinimas tarp jaunimo atveria kelius į tolesnes mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis, ugdo visuomenės norą diegti naujoves, mokslinį ir technologinį raštingumą. Ypač svarbu, kad kūrybiškumas ir noras tyrinėti būtų skatinamas nuo pat mažumės, o ateityje didesnis skaičius jaunų žmonių pasirinktų su tiriamuoju darbu ir inovacijų kūrimu susijusias studijas ir karjerą.

Atliepdamas į šiuos poreikius Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizuoja ne vieną STEAM krypties konkursą įvairaus amžiaus mokiniams, olimpiadas, kviečia į neakivaizdines mokyklas ir edukacinius užsiėmimus.

Vienas konkursų – Europos Komisijos organizuojamas ES jaunųjų mokslininkų konkursas. Jame Lietuva dalyvauja nuo 1997 m. Per visą tą laiką mūsų šalies jaunieji mokslininkai yra pelnę 22 apdovanojimus, tarp kurių iškovota pirmoji vieta (2011 m.) ir bendroje Europos šalių statistikoje atrodo išties neblogai. Europos Komisijos organizuojamas konkursas suburia gabiausius mokinius ir studentus iš įvairių pasaulio šalių ir suteikia jiems unikalią galimybę susipažinti su savo bendraamžių atliekamais tyrimais ir kuriamais išradimais, dalintis patirtimi ir varžytis tarpusavyje. Konkursu siekiama skatinti jaunus žmones siekti karjeros mokslo ir technologijų srityje. Lietuvos mokiniai sėkmingai konkuruoja su kitų šalių jaunaisiais tyrėjais, formuluoja aktualias Europai ir pasauliui mokslinių tyrimų idėjas. Tarp konkurso dalyvių ir laimėtojų – ne vienas garsiausių pasaulio universitetų absolventas. Konkursas padeda rinktis mokslininko profesiją, buvę konkurso dalyviai šiandien plėtoja savo mokslinius tyrimus mikrobiologijos, biochemijos, biotechnologijų, medicinos, duomenų analizės ir kitose srityse, dirba Lietuvos ir pasaulio universitetuose ir mokslo centruose.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizuoja nacionalinį konkurso etapą. Jame, kaip ir tarptautiniame konkurse, kuris vyko Dubline, atrinkti moksliniai darbai pristatomi stendiniais pranešimais, o darbus vertina, mokinius konsultuoja šalies universitetuose ir mokslo centruose dirbantys mokslininkai. Vertinamas pateikto darbo originalumas, moksliškumas, profesionalumas ir kruopštumas, tyrimo metodikos naujumas, savarankiškumas, darbo tęstinumas, darbo vizualinis pateikimas bei gebėjimas darbo tema diskutuoti su komisijos nariais. Pristatomi įvairios tematikos – mikrobiologijos, biochemijos, medicinos, astrofizikos, žemės ūkio ir kitų mokslo sričių – darbai. Mokiniai daug dėmesio skiria aktualioms ekologijos, gamtos apsaugos, atsinaujinančių energijos išteklių, žmogaus sveikatos tyrimams.

Kitas mokslo renginys, padedantis pasiruošti ES jaunųjų mokslininkų konkursui, – Idėjų mugė. Čia savo turimas ir jau plėtojamas idėjas pristato 5–11 klasių mokiniai. Idėjų mugė – puiki galimybė mokiniams susipažinti su bendraamžių atliekamais tyrimais ir kuriamais išradimais, dalintis patirtimi, diskutuoti. Renginiu siekiama populiarinti mokslines idėjas, sudominti vaikus ir jaunimą tiriamuoju darbu ir paskatinti juos galvoti apie būsimas studijas ir karjerą mokslo ir technologijų srityje.

Mažesniesiems tyrėjams, 3–8 klasių mokiniams, skirtas konkursas „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“. Konkursu siekiama skatinti mokinius tyrinėti aplinką, ugdyti kūrybinius, intelektinės ir praktinės veiklos gebėjimus, formuoti mokinių mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius. Konkursui priimami fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sričių tiriamieji, taikomieji ir kūrybiniai darbai, stebėjimų, mokslinių hipotezių, idėjų, eksperimentų, ateities vizijų aprašymai, pačių pagaminti maketai, modeliai, prietaisai ir kt.

Kuo anksčiau atrasti tyrinėjimo džiaugsmą kviečia ir STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“. Konkurse mokiniai – nuo pirmokų iki vienuoliktokų – pristato integruotus fizikos, chemijos, biologijos, inžinerijos eksperimentus, kurių metu keliamos hipotezės, formuluojami eksperimentų tikslai ir uždaviniai, o eksperimentų eiga fiksuojama filmukuose. Mokiniai savo projektuose noriai tyrinėja mikroorganizmus, dirvožemį, vandens telkinius.

Kiekvieną pavasarį kviečiame Lietuvos darželius, mokyklas ir šeimas kurti, sodinti ir auginti žaliąsias palanges. Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“ suburia tūkstančius įvairaus amžiaus vaikų, jų tėvų ir mokytojų. Kurti žaliąsias palanges ypač kviečiami užsienio lituanistinių mokyklų mokiniai.

Mokiniai taip pat kviečiami dalyvauti ir tokiuose tarptautiniuose gamtos moksliniuose projektuose kaip „Aš gamtininkas“, „Globe“ ar „Baltijos jūros projektas“.

Žinoma, pasiruošimas minėtiems konkursams reikalauja nemažai papildomo laiko po pamokų. Jo skirti turi ir mokiniai, ir jų mokytojai. O kalbant apie ES jaunųjų mokslininkų konkursą, neretai prireikia ir profesionalių mokslininkų konsultacijų. Įvairiose laboratorijose jaunieji tyrėjai praleidžia ne vieną valandą, dieną, o kartais ir naktį. Tačiau, kaip rodo patirtis, tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmas atperka kartais labai sunkų, kantrybės, susikaupimo ir pastangų reikalaujantį darbą. Svarbiausia – atrasti dominančią, įtraukiančią sritį.