Home Konsultacijos Vaiko atleidimas nuo airių kalbos mokymosi mokykloje

Vaiko atleidimas nuo airių kalbos mokymosi mokykloje

1002
0

Airijoje pagrindinė oficialioji kalba yra airių ir šios kalbos mokymasis yra privalomas mokyklose. Tačiau vaikams imigrantams tai gali sukelti stresą, ypač jei vaiko gimtoji kalba yra kita ir jis stengiasi greitai išmokti anglų kalbą. Airių kalba yra pakankamai sunki kalba, kuri visiškai skiriasi nuo anglų kalbos ir jeigu jos reiks mokytis, vaikui tai gali tapti nepakeliamu krūviu. Tačiau išeitis yra.

 

Pradinės ar vidurinės mokyklos administracija turi teisę išskirtinėmis aplinkybėmis atleisti mokinius nuo airių kalbos mokymosi:

  1. Jei mokinys iki 12 metų (arba iki paskutinių pradinės mokyklos metų imtinai) mokėsi už valstybės ribų ir neturėjo galimybės mokytis airių kalbos.
  2. Jei mokinys įgijo pradinį arba vidurinį išsilavinimą Airijoje, o vėliau kurį laiką praleido užsienyje ir vėl sugrįžo į mokyklą Airijoje. Tačiau nuo paskutinių studijų Airijoje turi būti praėję ne mažiau kaip treji metai, o mokinys turi būti ne jaunesnis kaip 12 metų, kai vėl sugrįžta į Airijos mokyklą.
  3. Jeigu mokinys (ne mažiau kaip 2-os pradinės klasės) turi specifinių mokymosi ar bendrų žinių įgijimo (nepakankamai intelektualiai išsivystęs) sunkumų. Tačiau reikia, kad būtų patvirtinta, jog dėl šių sveikatos sutrikimų mokinys negali pasiekti bendrai priimtų mokymosi rezultatų. Sveikatos problemos būti patvirtintos kvalifikuoto psichologo ataskaitoje. Paraiškos pateikimo metu standartizuotas testo/skaitymo/supratimo/rašybos balas turi sudaryti 10 proc. arba mažiau.
  4. Diplomatų arba konsulų, reziduojančių Airijoje, vaikai. Ši taisyklė galioja tik pradinių klasių mokiniams. Esant tokiai situacijai ir norint vaiką atleisti nuo airių kalbos mokymosi, galima pasinaudoti aukščiau išvardinta pirmąja išskirtine aplinkybe.

Kaip paduoti prašymą  

Vienas iš tėvų/globėjų turi pateikti mokyklos direktoriui raštišką prašymą dėl atleidimo nuo airių kalbos mokymosi vaiko vardu. Formą galima paimti ir atsispausdinti iš Vyriausybės svetainės: www.gov.ie.

Prašyme turi būti nurodyta priežastis, kodėl prašote atleisti vaiką nuo airių kalbos mokymosi. Prašymas bus svarstomas tik tuo atveju, jei tokios galimybės yra numatytos pradinių ar vidurinių mokyklų ugdymo programose.

Būtina pridėti dokumentus, patvirtinančius vaiko amžių ir pažymas iš kitų mokyklų, kurias jis lankė. Mokyklos vadovybė turi peržiūrėti prašymą ir, pasitarusi su mokyklos mokytojais, parengti ataskaitą apie mokinį. Jei mokyklos taryba pritars, jums turėtų būti išduotas pažymėjimas, leidžiantis atleisti jūsų vaiką nuo airių kalbos mokymosi mokykloje.

Švietimo departamento kontaktai dėl vaiko atleidimo nuo airių kalbos mokymosi:

Adresas: Curriculum and assessment policy unit, Department of Education, Dublin 1, Marlborough Street, D01 RC96

El. paštas: CAP_Helpdesk@education.gov.ie
Tel.: 01 889 2257

Sprendimą galima apskųsti

Jei prašymas atleisti vaiką nuo airių kalbos mokymosi yra atmestas, vienas iš tėvų/globėjų gali apskųsti mokyklos sprendimą Irish Education Agent Course (IEAC).
Skundas turi būti pateiktas per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai mokykla priima sprendimą atmesti prašymą. Apie šį sprendimą tėvams/globėjams turi būti pranešta raštu.
Švietimo departamento kontaktai dėl apeliacijos:

Adresas: Schools financial and database section, Department of Education, Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone, N37 X659
El. paštas: irishexemptionappeal@education.gov.ie
Tel.: 0906-483999, 0906-483896, 0906-484030