Home Švietimas Trijose Airijos mokyklose baigėsi pirmieji trumpojo lietuvių kalbos kurso mokslo metai

Trijose Airijos mokyklose baigėsi pirmieji trumpojo lietuvių kalbos kurso mokslo metai

383
0

Keliose Airijos mokyklose 2018-2019 mokslo metais pirmą kartą buvo mokoma lietuvių kalbos, vyko trumpieji lietuvių kalbos kursai 12-16 metų mokiniams. Baigiantis gegužės mėnesiui, įvyko lietuvių kalbos klasių mokslo metų užbaigtuvės Dublino Hartstown Community  ir Bremore Educate Together Secondary mokyklose  (mokytoja – Jurgita Urbelienė) ir Monaghan’o Beach Hill College (mokytoja – Kristina Jankaitienė).

Paskutinė pamoka   Dublino Hartstown Community mokykloje

Lietuvos Respublikos ambasadorius Egidijus Meilūnas dalyvavo Dublino Hartstown Community mokykloje vykusioje paskutinėje šiais mokslo metais lietuvių kalbos pamokoje, kur kartu su mokiniais, vadovaujant mokytojai Jurgitai Urbelienei, rašė lietuvių kalbos testą.

Kaip sakė Jurgita, užduotys ir tekstas moksleiviams buvo parinkti, vadovaujantis mūsų tautos istorija, mitologija, tautosaka. Jos nuomone, tokio tipo tekstai skatina domėtis savo šalimi, ugdo tautinį orumą ir pasitikėjimą.

Rašymo užduotis nebuvo skirta įtvirtinti konkrečią temą – ji buvo skirta  daugiau orientuoti į bendrą raštingumą, atsižvelgiant į klasės lygį bei išmoktus rašybos ir skyrybos atvejus. Atlikus rašymo užduotis, moksleivių laukė rašymo klaidų  analizės ir taisymo užduotis, kurios metu moksleiviai įtvirtino taisykles, pagrįsdami rašybos sunkumus analogiškais pavyzdžiais.

Mokytoja sako, kad tokio tipo užduotys ugdo mokinių pastabumą ir parenka tokius tekstus, kurie ne tik gilintų žinias apie tolimą Tėvynę, bet ir leistų pajusti šalies grožį ir savitumą.

Praėjusių metų rudenį šioje mokykloje pradėti lietuvių kalbos trumpieji kursai 12-16 metų mokiniams vyko labai sėkmingai, ši programa bus tęsiama ir kitais mokslo metais. Ambasadorius padėkojo mokyklos direktoriui John Bean, lietuvių kalbos mokytojai Jurgitai Urbelienei bei visiems mokiniams už didelį darbą ir entuziazmą ir pasveikino sėkmingai užbaigusius šiuos mokslo metus! Gegužės 31 d. trumpojo lietuvių kalbos kurso mokslo metų užbaigimas vyko ir Bremore Educate Together mokykloje – šioje mokykloje kursą taip pat dėsto mokytoja Jurgita Urbelienė.

Šventinis mokslo metų užbaigimas Monaghan‘o Beach Hill College mokykloje

Dar vienoje Airijos mokykloje taip pat sėkmingai baigti pirmieji lietuvių kalbos kursų metai! Monaghan‘o Beach Hill College mokykloje ta proga vyko šventinis vakaras, į kurį atvyko Lietuvos ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas, ambasados patarėja Virginija Umbrasienė, Švietimo organizacijos „Post Primary Languages Initiative“ nacionalinė koordinatorė Karen Ruddock, mokyklos direktorius Patrick McArdle, mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai.

Kursų baigimo proga  mokiniams buvo įteikti pažymėjimai.

Ambasadorius nuoširdžiai padėkojo mokyklos direktoriui Patrick McArdle ir jo kolegoms, lietuvių kalbos mokytojai Kristinai Jankaitienei,  Švietimo organizacijos „Post Primary Languages Initiative“ nacionalinei koordinatorei Karen Ruddock, mokiniams ir jų tėveliams už didelį darbą, puoselėjant lietuvių kalbą ir įteikė atminimo dovanas.

Iškilmingoje dalyje kalbėjęs mokyklos direktorius Patrick McArdle pabrėžė, kad Monaghane gyvena daug lietuvių, čia veikia puiki Lietuvių bendruomenė ir jis didžiuojasi, jog šie kursai vyksta ir jo vadovaujamoje mokykloje ir paragino ne tik mokinius, kurie lanko šį kursą, jų tėvelius, bet ir visus Airijos lietuvius nepamiršti, kas mes esame ir iš kur mes esame. Šiai minčiai pritarė ir Švietimo organizacijos „Post Primary Languages Initiative“ nacionalinė koordinatorė Karen Ruddock, kuri sakė, kad jai taip pat teko patirti emigrantės dalią, todėl žino, kaip, būnant toli nuo savo gimtųjų namų, sunku išsaugoti savo gimtąją kalbą, tradicijas, todėl ji labai didžiuojasi tais lietuviais, kurie čia, Airijoje, moko savo vaikus gimtosios kalbos ir neleidžia jiems pamiršti, kas jie tokie ir kur yra jų šaknys.

Už puikią vakaro atmosferą mokyklos direktorius Patrick McArdle ir mokytoja Kristina Jankaitienė padėkojo atlikėjams – Dariui Mileriui-Nojui, Elonos Šokių Studijos tautinių šokių kolektyvui „Suktinis“ ir Ritai Kundrotaitei Šilas.

Šventei baigiantis, visų laukė puiki lietuviška vakarienė, kurios iniciatorius buvo  mokyklos direktorius Patrick McArdle – svečius gardžiais vieno kąsnio sumuštinukais ir cepelinais vaišino Daiva Damanauskienė ir jos komanda: Lina Damanauskaitė, Samanta Misiūnaitė, Rasa Musneckienė ir Jonas M.


Pasak ambasadoriaus Egidijaus Meilūno, projektas buvo sėkmingas, tad lietuvių kalbos mokymas Airijos mokyklose kitais mokslo metais bus tęsiamas ir plečiamas. „Lietuvių kalbos taip pat galima mokytis 17-oje Airijoje veikiančių lituanistinių mokyklų, tad kviečiame naudotis šiomis galimybėmis!“ – ragina Lietuvos Respublikos ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas.