Home Naujienos Svarbi informacija Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems Jungtinės Karalystės Šiaurės Airijos regione, apie...

Svarbi informacija Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems Jungtinės Karalystės Šiaurės Airijos regione, apie ambasados Airijoje (Dubline) teikiamas konsulines paslaugas

313
0
Atkreipiame Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių Jungtinės Karalystės Šiaurės Airijos regione dėmesį, kad minėtas regionas nepriklauso Lietuvos ambasados Airijoje aptarnaujamai konsulinei apygardai, todėl ambasada vadovaudamasi tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais negali teikti šiems piliečiams konsulinių paslaugų, numatytų Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių ir Lietuvos Respublikos konsuliniame statute, visa apimtimi.
Lietuvos ambasada Airijoje Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Šiaurės Airijos regione, teikia šias paslaugas:
 1. Išduoda asmens  grįžimo pažymėjimus.
 2. Teikia valstybės materialinę pagalbą tik esant teisės aktų nustatytoms sąlygoms (Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 22 straipsnis).
 3. Išduoda, keičia Lietuvos Respublikos pasus ir asmens tapatybės korteles.
 4. Išduoda laikinus pasus tik esant teisės aktų nustatytoms sąlygoms (Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25¹ straipsnis).
 5. Priima gyvenamosios vietos deklaracijas.
 6. Priima ir perduoda į Užsienio reikalų ministeriją Lietuvoje išduotus dokumentus patvirtinti pažyma (Apostille).
 7. Atlieka notarinius veiksmus.
 8. Pareikalauja dokumentus iš Lietuvos Respublikos institucijų.

PASTABA: šias paslaugas ambasada Dubline teikia tik asmeniškai į ambasadą atvykusiems piliečiams.

Lietuvos ambasada Airijoje Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Šiaurės Airijos regione, neteikia šių paslaugų:

 1. Neteikia pagalbos mirties Šiaurės Airijoje atveju.
 2. Neteikia pagalbos nelaimingo atsitikimo ar ligos Šiaurės Airijoje atveju.
 3. Neteikia pagalbos nusikaltimų Šiaurės Airijoje aukoms.
 4. Neteikia pagalbos Šiaurės Airijoje sulaikytiems, atliekantiems bausmę ar įtariamiems padarius nusikaltimą asmenims.
 5. Neteikia pagalbos neturintiems visiško veiksnumo asmenims Šiaurės Airijoje.
 6. Neatlieka Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių Šiaurės Airijoje, konsulinės registracijos.
 7. Neregistruoja civilinės būklės aktų.
 8. Netarpininkauja perduodant į Lietuvą prašymus dėl gimimo, santuokų, ištuokų, mirčių įtraukimo į apskaitą, prašymus pakeisti vardą, pavardę tautybę, papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės aktus.
 9. Neišduoda civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo, mirties, įvaikinimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, nustatymo, nuginčijimo, vardo, pavardės pakeitimo) įrašus liudijančių išrašų.
 10. Neišduoda konsulinių pažymų, kurios bus teikiamos ne Airijos Respublikos institucijoms.
 11. Neteikia pagalbos apsaugant piliečių interesus palikimo atsiradimo Šiaurės Airijoje atveju.

PASTABA: dėl šių paslaugų piliečiai turi kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (Londone).

https://ie.mfa.lt/ie/lt/naujienos/svarbi-informacija-lietuvos-respublikos-pilieciams-gyvenantiems-jungtines-karalystes-siaures-airijos-regione-apie-ambasados-airijoje-dubline-teikiamas-konsulines-paslaugas?fbclid=IwAR1vn0rlPjfs3Nt6kbJRU-yD0jmKpNeVrTtg1l46xsyDdnsGhmnDo-3JB4M