Home Konsultacijos Pašalpa šeimos narių priežiūrai

Pašalpa šeimos narių priežiūrai

1074
0

Man beveik 65 metai. Airijoje gyvenu 5 metus, bet niekada čia nedirbau. Pensiją gaunu iš Lietuvos. Mano sūnus mirė kovo mėnesį nuo insulto. Savo namų neturiu. Ar galiu tikėtis kokios nors socialinės pagalbos iš Airijos?

Mes paprašėme „Welfare Appeals“ specialisto Richie McRitchie atsakyti į šį klausimą ir papasakoti apie tėvų ir vienintelio maitintojo netekimo išmokas, kurias galima gauti iš Airijos.

Daugelis Airijoje gyvenančių ir dirbančių žmonių turi vyresnio amžiaus ar sergančių giminaičių, gyvenančių kitose ES šalyse. Kai kuriais atvejais giminaičiams būtina persikelti gyventi į Airiją. Nors ES piliečiai gali laisvai persikelti į Airiją, tačiau socialines pašalpas gali gauti tik tam tikromis aplinkybėmis. Paprastai tik tie, kurie Airijoje buvo ekonomiškai aktyvūs (dirbo Airijoje), turi teisę į socialinę apsaugą šioje šalyje. Jei žmogus dirbo Airijoje net ne pilną darbo dieną, jis vis tiek turi teisę gauti socialinę paramą.

Jei ES pilietis niekada nedirbo Airijoje, jis taip pat gali gauti socialinę paramą, jei yra susituokęs su ES piliečiu, arba yra ES piliečio, kuris yra/buvo Airijos gyventojas, išlaikomas asmuo.

Sprendžiant, ar vienas iš tėvų yra tikrai vaiko/vaikų išlaikomas, dar prieš jam atvykstant į Airiją, valdžios institucijos patikrins, ar jis buvo vaiko/vaikų išlaikomas toje šalyje, kurioje gyveno iki atvykimo į Airiją. Todėl svarbu išsaugoti visus dokumentus, pvz., banko išrašus, vertimų kopijas ir panašius dokumentus, kurie įrodytų, kad teikėte finansinę paramą savo tėvams, gyvenusiems kitoje ES šalyje, prieš juos perkeliant gyventi į Airiją.

Jei vienas iš tėvų gali įrodyti, kad iki persikraustymo buvo finansiškai priklausomas nuo savo vaiko dirbančio ES, jis gali gauti Airijos socialinio draudimo išmokas, patikrintas pagal Airijoje galiojančius reikalavimus.

Į šias išmokas įeina Invalidumo pašalpa arba Neįmokinė valstybinė pensija. Tačiau atminkite, kad šios išmokos yra tikrinamos pagal pajamas – išmokos ar kitos pajamos, gaunamos kitoje šalyje, taip pat turtas, turimas kitur, bus tikrinami ir laikomi paraiškos dalimi.

Daugelis paraiškų atmetamos, tačiau lieka teisė apskųsti šiuos sprendimus. Paraiškų ir apeliacijų nagrinėjimas gali užtrukti kelis mėnesius.

Jei jūsų tėvams reikia nuolatinės priežiūros, galite gauti pašalpą, reikalingą jų priežiūrai (Carers Allowance arba Carers Benefit).

Būsto paramą, pvz., socialinį būstą ir HAP (socialinio būsto nuomos pagalbą), taip pat gali gauti tie, kurie gali įrodyti, kad turi teisę gyventi Airijoje pagal ES teisę.

Jei jums priklauso nekilnojamasis turtas kitoje šalyje, tai bus įskaityta į jūsų paraišką, tačiau tai neturėtų automatiškai lemti diskvalifikacijos.

Taip pat yra išmokų, leidžiančių darbuotojams iš Airijos ligos atveju keliauti gydytis į kitas ES šalis arba, tarkim, prižiūrėti ten esančius artimuosius.

Ligos pašalpa (Illness Benefit) mokama darbuotojams, kurie nebegali toliau dirbti, o Globėjų pašalpa (Carers Allowance/Benefit) mokama tiems, kurie išeina atostogų slaugyti sergančio giminaičio. Abi šias išmokas galima gauti kitose ES šalyse, jei dirbote Airijoje prieš pradėdami rūpintis giminaičiu. Abu mokėjimus galima gauti ne ilgiau kaip 2 metus.

Invalidumo pensija mokama darbuotojams, dirbusiems Airijoje mažiausiai penkerius metus ir dėl negalios netekusiems darbingumo – šią pensiją galima gauti bet kurioje šalyje. Sumažintą proporcingą invalidumo pensiją (Pro-rata Invalidy Pension) galima gauti, jei Airijoje neišdirbote 5 metų, bet dirbote kitoje ES šalyje daugiau nei 5 metus.

Tokios šeimos situacijos paprastai yra sunkios ir klausimas dėl pašalpų taip pat nelengvai sprendžiamas.

Susisiekite su mumis, jei jums reikia pagalbos ar informacijos apie jūsų teises į paramą arba jei ketinate apskųsti sprendimą. Mūsų el. pašto adresas: contact@welfareappeals.ie

Richie McRitchie yra “Welfare Appeals“ specialistas, kuris teikia informaciją ir paramą imigrantams socialinės gerovės, būsto, darbo ir kt. klausimais.

„Welfare Appeals“ rengia seminarus su vertėju į rusų kalbą „Larkin Unemployment Centre” centre, adresu: North Strand Road, Dublin 3. Daugiau informacijos: http://www.welfareappeals.ie/index.php/en/russian-info

Aukščiau pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir nėra teisinė konsultacija todėl, kad kiekvienas atvejis yra nagrinėjimas individualiai.