Home Naujienos Palankaus vėjo malūnėliai Mullingaro Velykų mugėje žadėjo tautiečiams atpūsti tik geras permainas

Palankaus vėjo malūnėliai Mullingaro Velykų mugėje žadėjo tautiečiams atpūsti tik geras permainas

434
0

Balandžio 14 d. visi keliai Airijos lietuvius vedė į Mullingarą – ten vyko Velykinė mugė. Vieni ėjo, kiti važiavo būreliais, treti traukė vedini vaikučiais – kiekvienas norėjo nusipirkti ne tik skanėstų Velykiniam stalui ar dailių suvenyrų įsigyti, bet ir pabendrauti, pabūti būryje tautiečių ir, žinoma, pasižiūrėti į kitus ir save parodyti.

Mullingaro lietuvių bendruomenė jau ne kartą įrodė, kad moka puikiai organizuoti įvairius  renginius, sutraukiančius būrius prekeivių ir smalsuolių tautiečių, tad ir šį kartą niekas nenorėjo praleisti galimybės savo akimis pamatyti ir sužinoti ką vėl sugalvojo ši kūrybinga bendruomenė?

Ir įspūdžių tikai buvo daug: mugės prekybininkų stalai lūžo nuo gardaus lietuviško maisto, darbštūs meistrai siūlė vis gražesnius ir įdomesnius suvenyrus, susirinkusius nenuilstamai linksmino Gintautas Gudanavičius, Elonos šokių studijos kolektyvai, dainorėliai ir šokėjėliai, o nenuoramos Mullingaro vaikai pasakojo Piemenelių godas ir linksmybes.

Dar Velykinėje mugėje veikė Zuikių akademija, kurioje vaikai patys dailino margučius, kūrė atvirukus, spalvino piešinius, o į svečius atskubėjęs Velykų Zuikis apdalino juos ne tik šokoladiniais kiaušiniais…

Renginyje dalyvavusi Lietuvos ambasados patarėja Virginija Umbrasienė ne tik džiaugėsi švente, bet ir surado laiko kiekvienam papasakoti apie artėjantį referendumą dėl pilietybės išsaugojimo ir jo svarbą kiekvieno lietuvio gyvenime. Jeigu anksčiau ir buvo dvejojančių – dalyvauti ar nedalyvauti referendume – po susitikimo su Virginija tokių tikrai neliko.

Labdaros organizacijos „Airijos lietuviams rūpi“ vadovė ir steigėja Rita Lamsargytė Mockė dėkojo Mullingaro lietuvių bendruomenės pirmininkei  Daivai Kasikauskienei už kvietimą ir galimybę dalyvauti mugėje, Gabrielei Visockienei už dovanotas gėlių puokštes, Aušrai Stankevičiūtei Vekrikienei ir visiems mugės svečiams ir dalyviams už tai, kad paaukojo Rugutės fondui Lietuvoje 448 eurus. Fondas, kurio  veikla skirta paremti onkologinėmis ligomis sergančius Lietuvos vaikus, į mugę atsiuntė palankaus vėjo malūnėlius, kurie žadėjo visiems tik geras ir malonias permainas.

Niekas iš mugės neišėjo tuščiomis – matydami pilnus tautiečių krepšius ir besišypsančius veidus supratome, kad šiemet Airijos lietuvių Velykinis stalas bus gausus, o skanias vaišes lydės gera Velykinė nuotaika ir pagaliau į šalį užsukęs pavasaris, atnešęs palankų vėją mums visiems. Šiltų ir linksmų Velykų, mieli tautiečiai!!!