Home [:en]News[:lt]Naujienos[:] Monaghano mokykla “Lietuvos vaikai” susibičiuliavo su Alytaus šv. Benedikto gimnazija

[:lt]Monaghano mokykla “Lietuvos vaikai” susibičiuliavo su Alytaus šv. Benedikto gimnazija[:]

748
0

[:lt]

„Pakelkime rankas aukštai,

Visi mes Lietuvos vaikai…

Tėtį, mamą, mokyklėlę,

Mūsų brangią Lietuvėlę,

Visi mes mylime labai…“

(Ištrauka iš Monaghano mokyklos „Lietuvos vaikai“ himno)

Monaghaną galime drąsiai vadinti Mažąją Lietuva, nes jau nuo pat ankstyvųjų emigracijos bangų jį ir aplinkinius miestelius itin pamėgo lietuviai. Monaghano grafystė yra gausiausia gyvenančių mūsų tautiečių bendruomenė. Lietuvių daug, lietuvybės ieškotojų bei puoselėtojų taip pat, todėl 2007 metais keliems entuziastams kilo mintis Monaghane įkurti lituanistinę mokyklą. Juo labiau, kad tokios mokyklos sėkmingai jau veikė ir kituose Airijos miestuose. Pirmoji iniciatorė, mokyklėlės direktorė, o kartu ir Monaghano lietuvių bendruomenės pirmininke buvo Aušra Kolienė. Jai padėjo būrys aktyvių bendraminčių/savanorių, mokytojų. O bene pats didžiausias įkvėpėjas, rėmėjas bei patarėjas organizaciniais klausimais buvo vietinis airis Gerard Toal. Jam esame labai dėkingi, nes iki šiol jis mums labai padeda bei palaiko. Taigi Monaghano lituanistinė mokykla „Lietuvos vaikai“ jau skaičiuoja 12-uosius gyvavimo metus. Labai džiaugiamės, kad jau turime buvusių mokyklėlės mokinių, kurie pabaigę studijas sugrįžta ir savanoriškai prisijungia prie mokyklos bendruomeninės veiklos, dalinasi savo žiniomis bei patirtimi su jaunesniąja karta, taip užtikrindami lietuvybės tęstinumą. Tiesa, iš pradžių mokykla pavadinimo neturėjo ir tik prieš 6-rius metus mokiniai su mokytojais patys išsirinko pavadinimą ir pasivadino „Lietuvos vaikais“, juolab, kad visi ir esame motušės Lietuvos vaikai.

Mokykla yra įsikūrusi erdviose patalpose Teach Na Daoine (adresu: Family Resource Centre, Oriel Road, Monaghan, Co. Monaghan). Pamokos vyksta šeštadieniais 11:00 – 13:45.  2017-2018 mokslo metais mokyklą lankė apie 50 mokinių nuo 4 iki 16 metų amžiaus, kurie į mokyklą suvažiuoja ne tik iš visos Monaghano miesto bei aplinkinių miestelių, bet ir iš Šiaurinės Airijos (Jungtinė Karalystė). Mokykloje dirba 12 darbuotojų. Daugelis mokytojų yra kvalifikuoti pedagogai, turintys nemenką patirtį bei sukaupę nemažą žinių bagažą. Veikia dvi ikimokyklinės grupės: pačių mažiausiųjų – ikimokyklinukų (4 – 5m.) ir paruošiamoji – priešmokyklinukų (6 – 7m) grupės. Ikimokyklinukai mokosi pažinti lietuvių kalbą per žaidimus, pasakas, piešinius, pojūčius. Priešmokyklinukai susipažįsta su pirmosiomis raidelėmis, mokosi skaityti, pasakoti, lavina rankeles. Mokyklinio amžiaus vaikai skirstomi į atskiras klases, atsižvelgiant  į amžių ir pagal lietuvių kalbos žinias.

Didžiąją užsiėmimų dalį sudaro lietuvių kalbos mokymas: lietuvių gramatikos pagrindai, skaitymo ir rašymo įgūdžių tvirtinimas, pasakojimas, atpasakojimas bei saviraiška. Keletą pamokų per mėnesį skiriame Lietuvos istorijai bei geografijai. Po pamokų vaikučiai gali lankyti dainavimo, dailės būrelius, kurie skatina atsiskleisti bei gilina vaikų saviraišką. Mokymas mokykloje yra organizuojamas  pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą formaliojo švietimo programą. 2 – 8 klasės mokiniai kasmet laiko diagnostinius ir standartizuotus testus, taip įsivertindami savo žinias bei pasiekimus. Šį rudenį naujus mokslo metus pradėsime su nauja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta rekomendacine lituanistinio švietimo programa pritaikyta tokioms mokykloms, kaip mūsų. Tikime, kad tai ne tik palengvins mokytojams pasiruošimą pamokoms, bet padės patiems mokiniams labiau orientuotis į lietuvybę, gimtojo žodžio supratimą bei pilietinį ugdymą.

Mokykloje šalia pamokų yra švenčiamos ar paminimos šventinės ir atmintinos Lietuvai dienos, švenčiamos tradicinės lietuvių šventės, mokyklai svarbios datos, vykdomi labdaros projektai, kurių tikslas – mažuosius išmokyti atjautos ir gerumo.  Mūsų mokykla aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose, konkursuose, kuriuose atstovauja Monaghano lietuvių bendruomenę ir tampa mažaisiais Lietuvos ambasadoriais.

Kiekvienais metais, pasipuošę lietuviška bei airiška atributika, žygiuojame Šv. Patriko parade, taip parodydami, kad šalia lietuviškų vertybių, palaikome bei gerbiame svečios šalies, dabar jau antrais namais tapusios, tradicijas bei papročius. Taip pat turime savas tradicijas: kasmet vykdome žinių apie Lietuvą viktorinas, o nuo praeito pavasario įvedėme naują tradiciją – kasmet organizuoti mažųjų Kaziuko mugę.

Užbaigiant mokslo metus kiekvienų mokslo metų paskutinę dieną mokiniai bei mokytojai vyksta į edukacinę – pažintinę kelionę po Airiją.

Mes taip pat draugaujame ir su kitomis Airijos bei Šiaurės Airijos lituanistinėmis mokyklomis, dalyvaujame bendruose konkursuose, viktorinose, šventėse, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Su džiaugsmu jungiamės prie Lietuvoje organizuojamų pilietinio ugdymo akcijų, konkursų, seminarų. Taip skatiname tiek mokinių bei mokytojų draugystę bei bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis bei tarpusavio gerosios patirties, žinių pasidalinimą.

Labai džiaugiamės turėdami labai šaunų ir darnų mokytojų kolektyvą, kurie nestokoja idėjų, negaili savo laiko ir padeda vaikučiams nepamiršti savo šaknų, išlaikyti lietuviškumą bei išsaugoti tapatumą; geranoriškus bei darbščius tėvelius, kurie kiek galėdami prisideda prie mokyklos gyvenimo vientisumo, dalijasi sumanymais, vizijomis, padeda mokyklos kasdieninėje veikloje, organizujant šventes, renginius. Ne veltui mokyklos šūkis: „Mūsų stipybė – vienybėje!”

Didelis dėmesys mokykloje yra skiriamas vertybėms, apie kurias kalbame, dainuojame, ieškome grožiniuose kūriniuose… Manome, kad pagarba sau ir kitam žmogui, tėvynė, kalba, papročiai, tradicijos, laisvė, atsakomybė, šeima, pažinimas, meilė – amžinosios vertybės, kurias perduoti privalome savo vaikams nuo mažens. Tai turi būti visos mūsų bendruomenės pagrindiniai kertiniai pamatai bei vaizdiniai, kurie vedė ir ves mus per gyvenimą.

Edita Vaitkaitienė

Lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai“ vadovė

[:]

[adrotate group="13"]