Home Aktualu Metų Lietuvos mokytojo apdovanojimą atsiėmė Airijos mokyklos „Gintarelis“ direktorius.

Metų Lietuvos mokytojo apdovanojimą atsiėmė Airijos mokyklos „Gintarelis“ direktorius.

275
0

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) kasmetinį Lietuvos mokytojo apdovanojimą įteikė Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ Airijoje direktorei, lietuvių kalbos mokytojai Donatai Simonaiten.

Mokytoja Kavano lituanistinei mokyklai vadovauja 15 metų. Vyresnius vaikus ji taip pat moko lietuvių kalbos ir istorijos, aktyviai bendrauja su mokinių tėvais, konsultuoja dvikalbystės ir daugiakalbystės klausimais.

Nuo 2016 m. ji nemažai prisidėjo prie lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimo pagal Europoje nustatytus kalbų lygius (A1-C2). „Gintarėlis“ 2017–2018 m. buvo tapęs testavimo centru Airijos ir Šiaurės Airijos lituanistinėms mokykloms.

D. Simonaitienė talkina kitoms lituanistinėms mokykloms. Ji yra viena iš Lituanistinių mokyklų asociacijos steigėjų ir valdybos narė, viena aktyviausių Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos narių. Lituanistines mokyklas, taip pat ir besikuriančias, mokytoja konsultuoja lituanistinio švietimo turinio ir pasiekimų vertinimo klausimais, yra sukūrusi skaitmeninių mokymo priemonių.

Mokytoja Donata yra aktyviai įsitraukusi į Airijos švietimo tarybos veiklą, kartu su kolegomis organizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius. Yra kasmetinės Airijos lituanistinių mokyklų mokytojų stovyklos-kongreso idėjos autorė ir kartu su bendraminčiais kolegomis iš Dublino organizuoja metodinę poilsinę stovyklą Airijos mokytojams.

Ji taip pat palaiko glaudžius ryšius su Lietuva. Mokytojos iniciatyva Kavano lituanistinės mokyklos mokiniai keletą metų Lietuvoje tyrinėjo etnografinius Lietuvos regionus, daug bendrauja su bendraamžiais iš Lietuvos mokyklų.

Keletą metų mokytoja Donata savanoriauja Lietuvoje rengiamose vaikų stovyklose, padeda lituanistinių mokyklų vaikams mokytis lietuvių kalbos. Ji prisideda prie švietimo forumų organizavimo Lietuvoje, organizuoja švietimo lyderystės seminarus mokyklų vadovams bei vasaros stovyklą lituanistinių mokyklų mokytojams.

Mokytojos iniciatyva šiemet startavo lituanistinių mokyklų projektas „Lietuvių kalbos naktys“, kurio šūkis – „lietuvių kalba nemiega niekada“. Šis projektas organizuojamas kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Lituanistinio švietimo mokytojo premija D. Simonaitienei bus įteikta Lietuvoje teikiant Lietuvos metų mokytojų premijas.

Šiemet į premiją kandidatavo 7 lituanistinių mokyklų mokytojai iš 6 šalių.

Lituanistinio švietimo mokytojo ar dėstytojo premija įsteigta Vyriausybės nutarimu 2016 m. Premija konkurso būdu skiriama asmenims už lituanistinio švietimo nuopelnus, mokinių, studentų pasiekimus ir kt.