Home Naujienos Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje sveikinimas laikraščio15-ojo gimtadienio proga

Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje sveikinimas laikraščio15-ojo gimtadienio proga

313
0

Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje kolektyvas nuoširdžiai sveikina laikraščio „Lietuvis“ redakciją ir skaitytojus penkioliktojo gimtadienio proga!

„Lietuvio“ 15 metų istorijoje atsispindi ir lietuvių Airijoje istorija, o jo pavadinimas labai gerai atskleidžia leidinio dvasią ir misiją. Pradėtas leisti 2004 m., kai lietuviai ėmė burtis į organizuotą bendruomenę, steigti įvairias organizacijas ir lituanistines mokyklas, jis tapo tikru kasdienio jų gyvenimo, veiklos, pasiekimų metraščiu.

Džiugu, kad ir po penkiolikos metų laikraštis pasiekia savo skaitytoją ir yra skaitomas ir Airijoje, ir už Airijos ribų, kad suranda kiekvieną žmogų dominančių temų, praneša lietuvių bendruomenių gyvenimą, plėtoja dialogą, supažindina su aktualijomis ir naujienomis, o taip  pat teikia ir praktinius patarimus. O ypač yra džiugu,  kad šiame leidinyje daug dėmesio yra skiriama lietuvių kalbos mokymui,  lietuvybės puoselėjimui ir pilietiškumo ugdymui.

„Lietuvis“ yra ir aktyvus lietuviškos veiklos dalyvis ir daugumos Airijos lietuvių renginių informacinis rėmėjas.

Gražus jubiliejus liudija, kad „Lietuvis“ sugebėjo rasti kelią į skaitytojų širdis ir kad yra labai reikalingas gausiai Airijos lietuvių bendruomenei.

Tad linkime daug sėkmės bei ištvermės ir toliau einant pasirinktu keliu, naujų kūrybinių idėjų ir daug skaitytojų!  O mums – tiek laikraščio redakcijai ir bendradarbiams, tiek kiekvienam laikraščio skaitytojui –  linkime, kad kartu galėtume pasidžiaugti ir kitais šio leidinio jubiliejais!

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje