Home Konsultacijos Grįžimo prie mokymosi pašalpa (Back to Education Allowance (BTEA))

Grįžimo prie mokymosi pašalpa (Back to Education Allowance (BTEA))

112
0

Kas tai yra Grįžimo prie mokymosi pašalpa?

Jei gaunate bedarbio pašalpą, esate vienintelis iš tėvų, turite negalią arba gaunate tam tikras išmokas iš Socialinės apsaugos departamento (DSP), galite būti pripažinti tinkamais gauti „Grįžimo prie mokymosi“ pašalpą (BTEA). Ši pagalba skirta tiems, kurie per metus nusprendė įgyti vidurinį specializuotą ir aukštąjį išsilavinimą.

Jei norite lankyti kitų tipų kursus, neįtrauktus į BTEA, pvz., asmeninio tobulėjimo kursus ar bendrojo mokymo kursus, galite naudotis programomis the Parttime Education option, Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) arba Education, Training and Development option.

BTEA yra mokama tik už patvirtintų kursų lankymą Airijoje ir Šiaurės Airijoje.

Kai kuriais atvejais galite gauti BTEA studijoms užsienyje (pavyzdžiui, pagal Erasmus programą), jei studijos yra neatskiriama arba privaloma jūsų kurso dalis.

Mokymosi variantai pagal BTEA programą

 Pagal BTEA programą yra galimi du mokymosi atvejai:

– Viduriniajam išsilavinimui įgyti;
– Viduriniajam specializuotam ir aukštajam išsilavinimui įgyti.

Visi kursai turi baigtis Airijos kokybės ir kvalifikacijos (Quality and Qualifications Ireland (QQI)) akreditacija, įskaitant FETAC arba HETAC arba lygiavertę kvalifikaciją. Taip pat mokydamiesi turite pakelti savo kvalifikaciją, lyginant su jau turimu išsilavinimu.

Be to, studijos turėtų trukti ne ilgiau nei 2 metus (24 mėnesius) ir atitikti būsimus darbo rinkos poreikius.

Mokymosi rezultatas turi būti vidurinio, vidurinio profesinio ir aukštojo išsilavinimo pažymėjimas, pripažintas Švietimo departamento arba patvirtintas Airijos kokybės ir kvalifikacijų tarnybos (QQI). Studijos turi būti dieninės.

Studentų stipendijos

 Dotacijų schema yra padalinta į 2 komponentus – išlaikymo stipendijas ir stipendijas už mokslą. Negalite gauti BTEA ir studento stipendijos vienu metu. Tačiau jūs vis tiek turite teisę gauti studento stipendiją, kuri padengia studento įmokas (Student Contribution), išlaidas ekskursijoms ir mokestį už mokslą. Jei gaunate vienišų tėvų pašalpą arba neįgalumo pašalpą, galite jos atsisakyti ir kreiptis dėl studento stipendijos arba pereiti į BTEA, atsižvelgdami į tai, kuri galimybė jums bus naudingiausia. Paprastai dieninių studijų studentai neturi teisės į nuomos priedą, nebent jie gautų BTEA.

Kas turi teisę gauti BTEA

Norėdami dalyvauti BTEA programoje, turite:

  • būti vyresni nei 21 metų amžiaus arba vyresni nei 24 metų podiplominio mokymosi kursams;
  • gauti atitinkamą socialinę išmoką: bet kurią iš bedarbio pašalpų, vienišų tėvų, našlių, priežiūros, ligos ar neįgalumo pašalpą;
  • būti priimti į kvalifikacinį kursą.

Kvalifikacijos laikotarpis

Norėdami dalyvauti viduriniojo mokslo kursuose, turite gauti atitinkamą socialinio draudimo išmoką ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį.

Norint dalyvauti viduriniojo specializuoto ir aukštojo mokslo kursuose, reikia gauti atitinkamą socialinę išmoką (žr. aukščiau) 9 mėnesių laikotarpį.

Norėdami įgyti magistro laipsnį, turite gauti atitinkamas socialines išmokas 12 mėnesių laikotarpį.

Kai kurie socialinių išmokų deriniai ir laikas, praleistas kitose programose ar susijęs su įkalinimu, gali būti įskaityti skaičiuojant kvalifikacijai reikalingą trukmę.

 BTEA ir kitos išmokos

Žmonės, gaunantys BTEA, negali dirbti visą darbo dieną ir neturi teisės dalyvauti viešojo užimtumo programose, tokiose kaip Tús, kaimo ir bet kuriose kitose mokymo programose FET, Fáilte Ireland ir kt., taip pat neturi teisės į pašalpas darbuotojų šeimoms (WFP).

BTEA ir darbas ne visą darbo dieną

Asmenys, gaunantys BTEA ir pradedantys dirbti mokslo metais, turės atlikti materialinės padėties įvertinimą.

Jei turite teisę gauti BTEA dėl to, kad gaunate bedarbio pašalpą, jūs galite dirbti bet kokį dienų skaičių per savaitę tęsiantis mokslo metams. Taip pat turi būti atliktas patikrinimas dėl pašalpos jums reikalingumo.

Vasaros atostogų laikotarpis

Jei prieš pereidami prie BTEA gavote bedarbio pašalpą, vasaros atostogų metui išmokos bus sustabdytos.

Jei negalite rasti darbo vasarą, jūs galite turėti teisę gauti darbo ieškančiojo pašalpą.

 Išmokų suma

BTEA tarifas bus lygus jūsų ankstesnei socialinio draudimo išmokai. Taip pat galite gauti išlaikomų asmenų priedą. Jūs turėsite patvirtinti teisę gauti atitinkamą išmoką prieš pat pradedant dalyvauti BTEA programoje, net jei anksčiau dirbote ar mokėtės. BTEA tarifas bus pagrįstas šia išmoka. Jei esate jaunesnis nei 25 metų ir gaunate sumažintą Jobseeker’s Allowance išmoką, išmoka padidės iki 232 eurų. BTEA išmokos yra mokamos tiesiai į jūsų banko sąskaitą viso kurso metu. Kad toliau gautumėte pašalpą per vasaros atostogas, centras Intreo susisieks su jumis kovo ar balandžio mėnesį, kad sužinotų užsiėmimų pabaigos datą. Jūs galite gauti BTEA ir vasarą, jei atliekate praktiką.

Mokesčių už mokslą kompensavimas

Jūs turite teisę gauti €500 mokslui apmokėti, jei turite vaiką, kuris yra jūsų išlaikomas.

Papildomų išmokų išsaugojimas

Jei gaunate BTEA, yra išsaugoma teisė į bet kokias papildomas išmokas, tokias kaip pašalpa degalams arba priedas už nuomą. Tačiau bet koks pajamų padidėjimas gali turėti įtakos jūsų pašalpos dydžiui. Pavyzdžiui, jei turite papildomų pajamų iš darbo ne visą darbo dieną.

Kaip kreiptis dėl BTEA

Kai jus priims į kursus, turite apie tai pranešti Socialinių paslaugų skyriui, užpildydami paraiškos formą išmokai gauti, kurią taip pat galite gauti ir savo Intreo centre. Visi BTEA prašymai turi būti patvirtinti socialinio darbuotojo.

Prašymo formą galima atsisiųsti naudojant nuorodą  Back to Education Allowance application form (pdf).

Nagrinėjimas ir apeliacija

BTEA yra įstatymo nenumatyta schema. Tai reiškia, kad sprendimai negali būti skundžiami socialinės rūpybos Apeliacinei tarnybai. Jei jūsų netenkina sprendimas, jūs galite per 21 dieną (raštu) prašyti, pateikdami naujus įrodymus, kad atitinkamo valdybos skyriaus arba socialinės rūpybos skyriaus darbuotojas sprendimą peržiūrėtų.

 Kur kreiptis dėl BTEA

Dalyvavimo BTEA schemoje forma turi būti pateikta jūsų rajono Intreo centrui.

Išsamią informaciją apie programą rasite oficialioje vyriausybės svetainėje adresu www.gov.ie/en/publication/5afe0f-operational-guidelines-back-to-education-allowance/
Nuo 1999 metų Airijoje vadovauju įvairioms įmonėms, konsultuoju įvairiose verslo srityse airių kalba, siūlau pasidalinti savo žiniomis su pasitikinčiais savo jėgomis ir galimybėmis, palengvinti gyvenimą tiems, kurie jau užsiima verslu arba ieško išteklių savo verslo idėjai įgyvendinti.

Norėdami įregistruoti bet kokio tipo juridinį asmenį, teikti pagalbą verslui, teikti apskaitos paslaugas, sudaryti bet kokio sudėtingumo verslo planus ir verslo imigracijos klausimus, užpildykite formą.