Home Naujienos Ar vaikui gavus Airijos pilietybę nekils problemų dėl jo Lietuvos pilietybės?

Ar vaikui gavus Airijos pilietybę nekils problemų dėl jo Lietuvos pilietybės?

1133
0

Lietuvos Respublikos ambasada Airijos Respublikoje informuoja

Jau kelis metus gyvename Airijoje. Už poros mėnesių mums gims vaikas. Išsiaiškinome, kad mūsų vaikas galės turėti Airijos pilietybę. Bet ar vaikui gavus Airijos pilietybę nekils problemų dėl jo Lietuvos pilietybės? Ar galėsime savo vaikui gauti Lietuvos pasą, jeigu jis turės Airijos pasą?

Nuo 2015 m. lapkričio 28 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimas, leidžiantis asmenims būti ir Lietuvos, ir kitų valstybių piliečiais (turėti kelias pilietybes), jeigu jie jas įgijo gimimu. Taigi vaikas, kurio abu tėvai arba tik vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimdamas įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar Airijoje. Jeigu vaikas gimdamas įgyja ir Airijos pilietybę, jis galės visą gyvenimą turėti dvigubą (daugybinę) pilietybę.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2008 m. liepos 22 d. gimę vaikai, kurių abu tėvai ar vienas iš tėvų vaiko gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, nesvarbu, ar vaikas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už jos ribų, nesvarbu, ar gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę, ar ne, laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais, įgijusiais Lietuvos Respublikos pilietybę gimstant. Šių vaikų Lietuvos Respublikos pilietybė įrašoma į vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą apskaitant vaiko gimimą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Įregistravus vaiko gimimą Civilinės metrikacijos įstaigoje, galima gauti vaiko Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę.

Jeigu vaikas gimė iki 2008 m. liepos 22 d., jo gimimo metu abu tėvai ar vienas iš tėvų buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, ir jis gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę, tam, kad vaikas būtų ir Lietuvos Respublikos pilietis, reikalingas vaiko tėvų rašytinis prašymas laikyti vaiką Lietuvos Respublikos piliečiu. Jeigu toks prašymas nebuvo pateiktas anksčiau, pvz., įregistruojant vaiko gimimo faktą Lietuvoje, tokį prašymą galima pateikti ir vėliau, bet tik tol, kol vaikui sueis 18 metų. Patvirtinus, kad vaikas Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimimu, priimamas sprendimas dėl jo Lietuvos Respublikos pilietybės fakto konstatavimo. Priėmus sprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, vaiko duomenys apie turimas Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybes įrašomi Gyventojų registre.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, jog vaiko, gimusio užsienio valstybėje, kai abu jo tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje nepriklausomai nuo vaiko pilietybės. Norint vaiko gimimą įtraukti į apskaitą, dokumentus galima pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai, Lietuvos Respublikos ambasadai, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai arba naudojantis Elektroninės valdžios vartų portalu.