Home Švietimas Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas Lietuvoje

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas Lietuvoje

758
0

Užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą (išskyrus mokslo laipsnius) atlieka Studijų kokybės vertinimo centras.

Lietuvoje įgijusiems aukštąjį išsilavinimą ir išvykstantiems į užsienį asmenims Studijų kokybės vertinimo centras išduoda informacinius raštus. Turintiems diplomo priedėlį dėl tokio rašto kreiptis nereikia. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES sukurtą modelį ir papildantis aukštojo mokslo diplomą duomenimis apie baigtų studijų esmę, turinį ir šalies aukštojo mokslo sistemą, kurie reikalingi tarptautiniam akademiniam pripažinimui.

Centras teikia išsamią informaciją apie kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos ir užsienio šalių švietimo sistemas, konsultuoja dalinių studijų įskaitymo ir profesinio pripažinimo klausimais.

Pripažinimui pateikiamų dokumentų sąrašas nurodytas internetinėje svetainėje adresu http://www.skvc.lt/content.asp?id=68.

Studijų kokybės vertinimo centras
A. Goštauto g. 12, LT 01108 Vilnius
1-18 kab.
tel. (8-5) 210 4772
el. paštas enicnaric@skvc.lt

Užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio pripažinimą atlieka Lietuvos mokslo taryba.

Vertinimas atliekamas pagal užsienyje kvalifikaciją įgijusio fizinio asmens prašymą. Informacija apie tai skelbiama interneto svetainėje http://www.lmt.lt

Lietuvos mokslo taryba išduoda pažymą, kuria užsienyje įgyta kvalifikacija pripažįstama (arba nepripažįstama) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam mokslo (meno) daktaro laipsniui. Vertinimas atliekamas pagal užsienyje kvalifikaciją įgijusio fizinio asmens prašymą. Oficialus kvalifikacijos akademinis pripažinimas reikalingas ne visais įsidarbinimo atvejais, jo būtinybę nustato darbdavys.

Prašymą ir notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas kitų dokumentų kopijas galima siųsti paštu (Gedimino pr. 3, LT 01103, Vilnius, Lietuvos Respublika) arba pateikti asmeniškai (163 kabinetas, įėjimas iš Tilto g. 4). Dokumentus taip pat galima pateikti per įgaliotą asmenį, kuris turi pareiškėjo pasirašytą įgaliojimą.

Daugiau informacijos skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje www.lmt.lt.

 

 

Loading