Home Konsultacijos Darbo sutarties sąlygų keitimas

Darbo sutarties sąlygų keitimas

196
0
[:lt]female hands filling out employment agreement contract[:]

„13 metų dirbau parduotuvėje vairuotoju, nuo pirmadienio iki penktadienio. Dabar darbdavys nusprendė pakeisti darbo dienas ir man nurodė dirbti šeštadienį. Konfliktas kilo dėl pinigų, manęs netenkino atlyginimas, todėl atsisakiau dirbti šeštadieniais. Tada jie mane atleido. Patarkite man, ko man dabar imtis?

Yra du svarbūs teisiniai šios problemos aspektai:

  1. esamų sąlygų pakeitimas darbdavio prašymu ir
  2. darbuotojo atleidimas.

Kaip jau buvome aptarę anksčiau, keisti sutarties sąlygas, kai kalbama apie esminius pakeitimus, galima tik abiejų šalių sutikimu. Prieš darant išvadą, padarė darbdavys pažeidimų ar nepadarė, būtina išstudijuoti sutartį. Paprastai sutartis leidžia darbdaviui keisti darbo valandas ir dienas, tačiau tai nereiškia, kad pakeitimas po 13 metų darbo tuo pačiu grafiku visada yra teisėtas. Klausime nėra nuorodos į darbo sutartį. Sutarties ar sutarties sąlygų nebuvimas yra darbdavio padarytas pažeidimas. Darant prielaidą, kad tarp šalių nebuvo sudaryta sutartis, darbuotojas turi didelę galimybę ginčyti darbdavio veiksmus, nes remsis pastaraisiais metais susiklosčiusiomis darbo sąlygomis.

Dėl visų darbo ginčų galite pateikti skundą dėl darbdavio veiksmų darbo ginčų nagrinėjimo organizacijai Darbo santykių komisijai (Workplace Relations Commission, WRC). Tai galima padaryti internetu, užpildžius formą. WRC peržiūri kiekvieno atvejo aplinkybes ir priima sprendimą. Paraiškos pateikimo terminas yra apribotas iki 6 mėnesiais (arba 1 metais kai kuriais atvejais) nuo pažeidimo datos.

Dėl antrojo aspekto – darbdavio pareiškimo, kad jis nenori, kad pas jį dirbtumėt. Kaip žinia, norint teisėtai ir pagrįstai atleisti darbuotoją iš darbo, būtina laikytis atleidimo iš darbo tvarkos, o taip pat pats atleidimas iš esmės turi būti teisėtas ir pagrįstas. Jei darbdavys neatitinka vieno iš šių kriterijų, darbuotojas gali nesunkiai užginčyti atleidimą ir pateikti prašymą darbo komisijai. Net ir tais atvejais, kai darbdavys turėjo teisę vienašališkai pakeisti darbo sąlygas (kai tai buvo numatyta sutartyje ir sąlygos ilgą laiką nebuvo nusistovėjusia darbo praktika), darbdavys privalo laikytis visų atleidimo iš darbo procedūros reikalavimų ir formalumų. Yra neteisėta, kai darbdavys tiesiog praneša apie nenorą dirbti su konkrečiu darbuotoju.

Darbdavys neturi teisės atsikratyti darbuotojo, neatlikęs atitinkamos atleidimo iš darbo procedūros ir nesuteikęs darbuotojui teisės į bylos aplinkybių paaiškinimą netgi tada, kai atleidimas yra susijęs su darbuotojo veiksmais. Jei nesutinkate su siūlomais pakeitimais, susisiekite su darbdaviu raštu ir paprašykite susitikimo, kuriame galėsite aptarti visus klausimus. Po susitikimo rekomenduočiau kreiptis patarimo į teisininką ir pateikti visą darbo istoriją, įskaitant darbo sutartį, jei tokia yra. Jei susitikti būtų atsisakyta, jūsų rašytinis kreipimasis į darbdavį bus įrodymas tolesniame ginčo nagrinėjime.

Atsakymą pateikė Elizaveta Donnery (rusakalbė advokatė, turinti dvigubą kvalifikaciją ir ilgametę sėkmingos advokato praktikos patirtį; pirmoji rusakalbė advokatė, įsteigusi advokato praktiką Airijoje), taip pat notarė: imigracijos, darbo, komercijos, šeimos, civilinės bylos, atstovavimas teisme, bylos, susijusios su sveikatos sutrikdymu.
M: 0860380385; Tel.: 018537301; W: www.dtsolicitors.ie

Ginčijamame versle advokatas negali skaičiuoti tiesioginių ar kitų mokesčių kaip bet kokio apdovanojimo ar susitarimo procento ar proporcijos.