Home Naujienos Airijos profesorius Mark Ferguson: „Nebijokime investuoti į idėjas“

Airijos profesorius Mark Ferguson: „Nebijokime investuoti į idėjas“

406
0

Šį rudenį Vilniuje vyko didžiausias Baltijos šalyse ir visoje Rytų bei Vidurio Europoje tarptautinis gyvybės mokslų renginys „Life Sciences Baltics 2018“ kuriame dalyvavo daugiau kaip pusantro tūkstančio dalyvių ir delegacijų iš Japonijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Airijos, JAV ir kitų gyvybės mokslų srityje lyderiaujančių šalių. Smaragdinės salos mokslininkų delegacijai vadovavo Airijos mokslo fondo (Science Foundation Ireland) vadovas ir Airijos vyriausybės patarėjas mokslo tyrimo klausimams (Chief Scientific Adviser to the Government of Ireland) prof. Mark Ferguson, kuris mielai sutiko atsakyti į laikraščio „Lietuvis“ klausimus.

Airija garsėja Europoje ir visame pasaulyje pasiekimais mokslo ir inovacijų srityje. Kokios pagrindinės šių pasiekimų priežastys ir kas juos lemia?

– Mokslą ir inovacijas kuria kūrybingi žmonės. Todėl labai svarbu, kad mes skatintume žingeidumo, kūrybiškumo ir inovatyvumo jausmą tarp besimokančių žmonių – nuo pradinės mokyklos iki aukštojo mokslo institucijų. Pavyzdžiui, “Pitchbook” (JAV įmonė, vertinanti rizikos kapitalo investicijas), įvertino Dublino Trinity College universitetą pirmuoju Europoje pagal startuolius, kuriuos įkūrė universiteto absolventai ir finansavo privačios rizikos kapitalo įmonės. Be kūrybingumo, inovacijų ir verslumo dvasios skatinimo Airija taip pat daug dėmesio skiria viešojo ir privataus sektoriaus paramai mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Kalbant apie konkrečias sritis, pastebime, jog ypatingas dėmesys Airijoje yra skiriamas gyvybės mokslams ir informacinėms technologijoms. Kas tai lemia?

– Airija yra maža šalis, turinti 4,5 milijono gyventojų. Mes negalime vykdyti mokslinių tyrimų visose srityse, todėl turime sutelkti dėmesį ir nusistatyti prioritetus. Nacionalinis mokslinių tyrimų prioritetų nustatymo (National Research Prioritisation Exercise) tyrimas atliekamas maždaug kas penkerius metus ir apima plačią suinteresuotų institucijų grupę: universitetus, įmones, Vyriausybės ministerijas ir kitas institucijas. Prioritetų nustatymas pagrįstas Airijos stipriosiomis pusėmis, pavyzdžiui, geofiziniais privalumais (jūrų aplinka, vandenynų energija, žemės ūkis), didelės vertės verslu (farmacijos gamyba, medicinos prietaisai, socialinė žiniasklaida, programinė įranga, mikroschemų projektavimas, gamyba, maistas ir t.t), akademinių tyrimų stipriosiomis pusėmis (imunologijoje, žemės ūkio ir pieno moksluose), nanotechnologijose ir naujose srityse (duomenų analizės, dirbtinio intelekto, mašinų mokymo ir robotikos). Viešoji sektoriaus parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms yra orientuota į šias prioritetines sritis.

Kokį vaidmenį plėtojant mokslą Airijoje vaidina Jūsų vadovaujama institucija “Science Foundation Ireland”?

– “Science Foundation Ireland” yra didžiausias mokslinių tyrimų finansuotojas Airijoje, veikiantis konkurencingumo pagrindais. Mes skirstome Vyriausybės lėšas moksliniams tyrimams Airijos viešosioms įstaigoms (daugiausiai universitetams), remdami aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, kurių rezultatai gali turėti ypatingos reikšmės, kurie būtų naudingi tiek Airijos ekonomikai, tiek ir Airijos visuomenei. Mes turime daugybę programų, dažnai bendradarbiaujame su pramone, skatiname institucijas bendradarbiauti su panašiomis vietinėmis ir užsienio institucijomis. Mes taip pat skatiname Airijos mokslinių tyrimų bendruomenę dalyvauti ir laimėti konkursuose dėl Europos Sąjungos konkurencingų mokslinių tyrimų programų, pavyzdžiui, “Horizontas 2020”. “Science Foundation Ireland” taip pat didina mokslinių tyrimų žinomumą ir jų sklaidą, vykdant Airijoje keletą informavimo ir švietimo programų, įskaitant Nacionalinę mokslo savaitę, kuri šiemet vyks lapkričio 11-18 dienomis. “Science Foundation Ireland” kviečia tik tarptautinius vertintojus (neturime nei vieno iš Airijos), siekdami nustatyti labai aukštą tarptautinį standartą ir išvengti galimų protegavimo ar konkurencijos problemų, kurios gali atsirasti mažoje šalyje, kurioje mokslo tyrimus atlieka santykinai nedidelis žmonių skaičius bet kurioje mokslo srityje.

Jūs siekiate, kad Airijoje mokslo plėtrai būtų skiriama dar daugiau lėšų. Kokios perspektyvos, kad biudžetas mokslui netolimoje ateityje bus padidintas?

– “Science Foundation Ireland” remia aukšto lygio Airijos mokslininkų tyrimų programas, skatina institucijų ir pramonės bendradarbiavimą. Trys žodžiai apibendrina pagrindinius “Science Foundation Ireland” prioritetus: kompetencija, efektyvumas ir talentas. Pastaraisiais metais mokslinių tyrimų įgyvendinimo sistema pakilo į tokį lygį, pagal kurį “Science Foundation Ireland” dabar gauna daugybę aukšto lygio ir efektyvesnių mokslinių tyrimų pasiūlymų, nei turi pinigų finansuoti projektus. Tai yra gera situacija, kuri rodo gyvybingą mokslinių tyrimų ekosistemą. Tačiau “Science Foundation Ireland” siekia padidinti savo biudžetą ir stengiasi patenkinti šią paklausą, norėdami finansuoti puikius ir reikšmingus mokslinių tyrimų projektus, sukurti talentų grupę ateičiai ir padėti Airijai ateityje siekti ekonominio ir visuomeninio augimo. Malonu, kad 2019 m. šalies biudžete numatyta skirti papildomai 16 mln. eurų, įskaitant 10 mln. eurų, skirtų sukurti naujai doktorantūros programai, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama didelių duomenų analizės programai ir jos taikymui visose srityse: ekonomikoje, sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir kitose srityse (šiai programai 2018 m. buvo skirta 5 mln. eurų). Šia programa numatoma finansuoti specialiai atrinktų papildomų 600 doktorantų veiklą mokslinių tyrimų mokymo centruose. Šiuo metu vyksta konkursas įsteigti šiuos mokslinių tyrimų mokymo centrus, rezultatai bus paskelbti 2019 m. pradžioje, o pirmieji doktoranti pradės veiklą 2019 m. rugsėjo mėnesį. “Science Foundation Ireland” (SFI) taip pat užsitikrino biudžeto padidinimą, kad finansuotų 17 SFI tyrimų centrų, kurie daugiausia dėmesio skiria svarbioms Airijos mokslinių tyrimų sritims, pvz: skaitmeninimas, didelių duomenų analizė, daiktų internetas, programinė įranga, medicinos prietaisai, gamyba, taikomoji geostechnika, atsinaujinanti energija ir t.t. Šie SFI tyrimų centrai apima visus aukštojo mokslo institutus Airijoje, sutelkdami puikius mokslo darbuotojus į konkrečias mokslo sritis ir susiedami juos su atitinkamais komercinio sektoriaus mokslo darbuotojais. “Science Foundation Ireland” tikisi, kad ateityje bus išplėtota nauja svarbi iniciatyva finansuoti iššūkiais grindžiamus tyrimus, o pirmieji šios iniciatyvos etapai buvo pažymėti SFI “Iššūkių inovatoriaus” premija (Innovator Challenge Prize).

  Neseniai lankėtės Lietuvoje, skaitėte pranešimą tarptautiniame forume “Life Sciences Baltics”,  susitikote su Lietuvos vyriausybės bei mokslo centrų atstovais. Kokie Jūsų įspūdžiai iš šio vizito?

– Mane labai sužavėjo mokslinių tyrimų darbuotojai ir verslininkai, su kuriais susipažinau lankydamasis Lietuvoje. Jūs daug investavote į fizinę infrastruktūrą ir turite daug talentingų mokslininkų. Man taip pat buvo džiugu matyti, kad įkūrėte naujovišką biologinių vaistų gamybos verslą. Taip pat aš buvau sužavėtas Lietuvos vyriausybės įsipareigojimų sutelkti finansavimą moksliniams tyrimams, ypač gyvybės mokslų srityje ir panaudoti tai kaip ekonominio vystymosi skatinimo priemonę.

Lietuvos ir Airijos bendradarbiavimas mokslo srityje įgauna pagreitį, galvojama apie bendrus mokslininkų projektus, bendrus renginius. Kadangi susipažinote su Lietuvos potencialu, kokias matote bendradarbiavimo su Lietuva galimybes ir kuriose srityse?

– Esu įsitikinęs, kad yra labai svarbu skatinti Lietuvos ir Airijos mokslinį bendradarbiavimą. Airijos ir Lietuvos vyriausybių prioritetai sutampa, pavyzdžiui, gyvybės mokslų srityje, ir abiejose šalyse dirba talentingi mokslininkai. Aš įsitikinęs, kad mums reikia skatinti Airijos ir Lietuvos mokslininkų mainus, tarkim, per abipusius vizitus, seminarus ir t.t. – pirmasis iš jų vyks šiais metais. Tikiuosi, kad Airijos ir Lietuvos mokslininkai bendradarbiaus ir pateikdami bendras paraiškas atitinkamoms Europos mokslinių tyrimų programoms ir būsimoms “Horizontas 2020” Europos programoms.

Airijoje dirba ir mokslininkai iš Lietuvos. Airija turi labai gerą bendradarbiavimo su airių išeivių mokslininkais patirtį. Ar, Jūsų nuomone, Airijoje dirbantys lietuvių mokslininkai galėtų prisidėti plėtojant mokslinį bendradarbiavimą tarp dviejų šalių?

– Tarptautinė patirtis ir bendradarbiavimas yra gero mokslo visame pasaulyje bruožas. Todėl džiaugiuosi, jei Lietuvos mokslininkai norės atvykti į Airiją, kad atliktų mokslinius tyrimus. Taip pat esu entuziastingai nusiteikęs dėl Airijos mokslininkų, kurie vyksta Lietuvą, kad atliktų mokslinius tyrimus. Airija yra atvira ir svetinga šalis, ir mes tvirtai remiame laisvą mokslo darbuotojų judėjimą Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Todėl jei Lietuvos mokslininkai įgauna patirties Airijoje, o Airijos mokslininkai – Lietuvoje, tai yra naudinga būsimam bendradarbiavimui ir draugystės skatinimui.

Dėkojame Jums už pokalbį ir linkime sėkmingo tolesnio Lietuvos ir Airijos bendradarbiavimo sprendžiant visiems aktualius mokslo srities klausimus.